Tour de Berance

Tour de Berance

Tour de Berance is a collection of 6,900 unique beras on bikes racing for liquidity on Arbitrum. Tour de Berance NFTs will offer unique utility on the Beradrome DEX on Berachain. Mint yours now or be forever left behind in the dust of tracking racing beras! Note: Tour de Berance are backed by an asset at Gumball Protocol $drom
Thêm
ARB_ETH716,8119
Tổng khối lượng
ARB_ETH
0,112
Giá sàn
ARB_ETH
0,002
Giá chào bán tốt nhất
1,35K
Chủ sở hữu
1,56%
Đã niêm yết
19,63%
Chủ sở hữu duy nhất
0%
Phí bản quyền
6,9K
Vật phẩm
icon_chain_link
0
Câu hỏi thường gặp
Làm sao để mua NFT từ bộ sưu tập này?
Bạn có thể mua hàng thẳng trên Thị trường OKX, nơi hợp nhất các lệnh về NFT từ những nền tảng như OpenSea, Blur, MagicEden, v.v.
Hoạt động gần đây của bộ sưu tập này là gì?
Trong 24 giờ qua, Tour de Berance đã hoàn thành 9 giao dịch với tổng khối lượng là 1,01. Giá sàn là 0,112 ARB_ETH và đã có thay đổi +8,94% về giá sàn trong 24 giờ qua. Hiện có 108 lệnh niêm yết.
Có bao nhiêu ví chứa NFT từ bộ sưu tập này?
Tour de Berance có tổng cộng 6.900 NFT và những NFT này được giữ trong 1.355 ví khác nhau.
Cần bao nhiêu tiền để mua hàng?
Giá sàn cho bộ sưu tập này là 0,112 ARB_ETH và giá trung bình trong 24 giờ là 0,1128. Do đó, bạn phải có ít nhất 0,112 ARB_ETH trong ví để hoàn tất giao dịch mua.