Beradoge Gen 1

Beradoge Gen 1

Beradoge Gen 1 is a NFT collection for the @beradoge vapid vaporous dyslexic sh!t meme token project $BDOGE. The NFTs are launched in collaboration with Bera Punks, Kingdomly, and BeraMarketNFT. The NFTs are focused on the Berachain ecosystem.
Thêm
ARB_ETH156,2525
Tổng khối lượng
ARB_ETH
0,75
Giá sàn
ARB_ETH
0,003422
Giá chào bán tốt nhất
289
Chủ sở hữu
2,45%
Đã niêm yết
39,42%
Chủ sở hữu duy nhất
17%
Phí bản quyền
733
Vật phẩm
icon_chain_link
0
Câu hỏi thường gặp
Làm sao để mua NFT từ bộ sưu tập này?
Bạn có thể mua hàng thẳng trên Thị trường OKX, nơi hợp nhất các lệnh về NFT từ những nền tảng như OpenSea, Blur, MagicEden, v.v.
Hoạt động gần đây của bộ sưu tập này là gì?
Không có giao dịch nào diễn ra đối với Beradoge Gen 1 trong vòng 24 giờ qua. Giá sàn là 0,75 ARB_ETH và đã có thay đổi -1,32% về giá sàn trong 24 giờ qua. Hiện có 18 lệnh niêm yết.
Có bao nhiêu ví chứa NFT từ bộ sưu tập này?
Beradoge Gen 1 có tổng cộng 733 NFT và những NFT này được giữ trong 289 ví khác nhau.
Cần bao nhiêu tiền để mua hàng?
Giá sàn cho dự án này là 0,75 ARB_ETH và không có giao dịch nào trong 24 giờ qua. Do đó, bạn phải có ít nhất 0,75 ARB_ETH trong ví để hoàn tất giao dịch mua.