Flamingo Party

Flamingo Party

Welcome to the party of 2,000 charming, lovable, and unique Flamingos in Aptos Blockchain, created by OneTwoLabs.
Thêm
APT950,698
Tổng khối lượng
APT
0,75
Giá sàn
--
Giá chào bán tốt nhất
928
Chủ sở hữu
0,63%
Đã niêm yết
58,48%
Chủ sở hữu duy nhất
--
Phí bản quyền
1,58K
Vật phẩm
icon_chain_link
0
Câu hỏi thường gặp
Làm sao để mua NFT từ bộ sưu tập này?
Bạn có thể mua hàng thẳng trên Thị trường OKX, nơi hợp nhất các lệnh về NFT từ những nền tảng như OpenSea, Blur, MagicEden, v.v.
Hoạt động gần đây của bộ sưu tập này là gì?
Không có giao dịch nào diễn ra đối với Flamingo Party trong vòng 24 giờ qua. Giá sàn là 0,75 APT và đã có thay đổi 0,00% về giá sàn trong 24 giờ qua. Hiện có 10 lệnh niêm yết.
Có bao nhiêu ví chứa NFT từ bộ sưu tập này?
Flamingo Party có tổng cộng 1.585 NFT và những NFT này được giữ trong 927 ví khác nhau.
Cần bao nhiêu tiền để mua hàng?
Giá sàn cho dự án này là 0,75 APT và không có giao dịch nào trong 24 giờ qua. Do đó, bạn phải có ít nhất 0,75 APT trong ví để hoàn tất giao dịch mua.