Câu hỏi thường gặp
Làm sao để mua NFT từ bộ sưu tập này?
Bạn có thể mua hàng thẳng trên Thị trường OKX, nơi hợp nhất các lệnh về NFT từ những nền tảng như OpenSea, Blur, MagicEden, v.v.
Hoạt động gần đây của bộ sưu tập này là gì?
Trong 24 giờ qua, Cattos đã hoàn thành 1 giao dịch với tổng khối lượng là 0,04. Giá sàn là 0,068 APT và đã có thay đổi 0,00% về giá sàn trong 24 giờ qua. Hiện có 1 lệnh niêm yết.
Có bao nhiêu ví chứa NFT từ bộ sưu tập này?
Cattos có tổng cộng 636 NFT và những NFT này được giữ trong 527 ví khác nhau.
Cần bao nhiêu tiền để mua hàng?
Giá sàn cho bộ sưu tập này là 0,068 APT và giá trung bình trong 24 giờ là 0,03632. Do đó, bạn phải có ít nhất 0,068 APT trong ví để hoàn tất giao dịch mua.