Aptscan Early Scanner

Aptscan Early Scanner

Embrace the future of data analysis in our vibrant Twitter and Discord community. Be an early adopter and earn the exclusive APSCAN EARLY SCANNER NFT BADGE. Let's Unlock the potential of on-chain data on Aptos together!
Thêm
APT17,89
Tổng khối lượng
APT
100
Giá sàn
--
Giá chào bán tốt nhất
21
Chủ sở hữu
8,69%
Đã niêm yết
91,3%
Chủ sở hữu duy nhất
--
Phí bản quyền
23
Vật phẩm
icon_chain_link
0
Câu hỏi thường gặp
Làm sao để mua NFT từ bộ sưu tập này?
Bạn có thể mua hàng thẳng trên Thị trường OKX, nơi hợp nhất các lệnh về NFT từ những nền tảng như OpenSea, Blur, MagicEden, v.v.
Hoạt động gần đây của bộ sưu tập này là gì?
Không có giao dịch nào diễn ra đối với Aptscan Early Scanner trong vòng 24 giờ qua. Giá sàn là 100 APT và đã có thay đổi 0,00% về giá sàn trong 24 giờ qua. Hiện có 2 lệnh niêm yết.
Có bao nhiêu ví chứa NFT từ bộ sưu tập này?
Aptscan Early Scanner có tổng cộng 23 NFT và những NFT này được giữ trong 21 ví khác nhau.
Cần bao nhiêu tiền để mua hàng?
Giá sàn cho dự án này là 100 APT và không có giao dịch nào trong 24 giờ qua. Do đó, bạn phải có ít nhất 100 APT trong ví để hoàn tất giao dịch mua.