Câu hỏi thường gặp
Làm sao để mua NFT từ bộ sưu tập này?
Bạn có thể mua hàng thẳng trên Thị trường OKX, nơi hợp nhất các lệnh về NFT từ những nền tảng như OpenSea, Blur, MagicEden, v.v.
Hoạt động gần đây của bộ sưu tập này là gì?
Trong 24 giờ qua, ApDevil 666 đã hoàn thành 1 giao dịch với tổng khối lượng là 0,03. Giá sàn là 0,07 APT và đã có thay đổi -68,84% về giá sàn trong 24 giờ qua. Hiện có 14 lệnh niêm yết.
Có bao nhiêu ví chứa NFT từ bộ sưu tập này?
ApDevil 666 có tổng cộng 5.555 NFT và những NFT này được giữ trong 2.708 ví khác nhau.
Cần bao nhiêu tiền để mua hàng?
Giá sàn cho dự án này là 0,07 APT và không có giao dịch nào trong 24 giờ qua. Do đó, bạn phải có ít nhất 0,07 APT trong ví để hoàn tất giao dịch mua.