Câu hỏi thường gặp
Làm sao để mua NFT từ bộ sưu tập này?
Bạn có thể mua hàng thẳng trên Thị trường OKX, nơi hợp nhất các lệnh về NFT từ những nền tảng như OpenSea, Blur, MagicEden, v.v.
Hoạt động gần đây của bộ sưu tập này là gì?
Trong 24 giờ qua, Angry Piraptos đã hoàn thành 19 giao dịch với tổng khối lượng là 21,7. Giá sàn là 0,45 APT và đã có thay đổi -32,42% về giá sàn trong 24 giờ qua. Hiện có 22 lệnh niêm yết.
Có bao nhiêu ví chứa NFT từ bộ sưu tập này?
Angry Piraptos có tổng cộng 4.299 NFT và những NFT này được giữ trong 2.775 ví khác nhau.
Cần bao nhiêu tiền để mua hàng?
Giá sàn cho bộ sưu tập này là 0,45 APT và giá trung bình trong 24 giờ là 1,1101. Do đó, bạn phải có ít nhất 0,45 APT trong ví để hoàn tất giao dịch mua.