Thị trường NFT Tên miền trên OKX

Tên miền

Tên miền NFT chính là sự lựa chọn cho người đang tìm kiếm cách an toàn, sáng tạo để quản lý và sở hữu tên miền của mình. Với công nghệ blockchain, tên miền NFT cách mạng hóa quyền sở hữu kỹ thuật số nhờ việc mang đến một nền tảng an toàn để mua, bán và trao đổi địa chỉ web độc nhất. Miền có thể điều hướng người dùng đến DApp và chuyển đổi địa chỉ dài của ví tiền mã hóa thành URL ngắn và dễ nhớ hơn. Bạn đã sẵn sàng sở hữu địa chỉ web độc nhất của riêng mình chưa? Hãy vào OKX và khám phá tiềm năng vô tận của tên miền NFT ngay hôm nay.
Thêm
ENS: Ethereum Name Service
ENS: Ethereum Name ServicecertifiedIcon
ETH 58,5
Ethereum Name Service (ENS) domains are secure domain names for the decentralized world. ENS domains provide a way for users to map human readable names to blockchain and non-blockchain resources, like Ethereum addresses, IPFS hashes, or website URLs. ENS domains can be bought and sold on secondary markets.
SPACE ID.bnb
SPACE ID.bnbcertifiedIcon
ETH <0,01
Register your .bnb domains today. - **A [SPACE ID](https://space.id) Name Service**
Trust Domains
Trust Domains
Trust Domains is a distributed domains service base on the blockchain technology. The domains are an ERC721 compliant tokens. We committed to building a cross chain Web3.0 financial infrastructure.
Unstoppable Domains
Unstoppable DomainscertifiedIcon
Simplify your crypto currency payments with human readable names and build censorship resistant websites. Purchase your blockchain domains today!
Cryptovoxels Names
Cryptovoxels Names
Alert: these are not Cryptovoxels parcels. User names and avatars in Cryptovoxels are an ERC721 token. You can mint yourself any valid name just for the price of gas. Cryptovoxels names are displayed above your head when you're in world, and displayed instead of your wallet address everywhere on Cryptovoxels that parcel owners are listed.
Starnames
Starnames
Starname is a secure username like *david for the decentralized world. Starname provide a way for users to map human readable names to multiples crypto-addresses Ethereum addresses, Bitcoin and cosmos addresses.
dotbit(.bit): Web3 Identity
dotbit(.bit): Web3 IdentitycertifiedIcon
# Cross-chain Web3 identities for you and your community - 👉 [**Join community**]( http://discord.gg/did) - 👉 [**Get your .bit now**](https://did.id) - 👉 [**Convert your .bit to Ethereum NFTs**](https://dotbit.medium.com/bit-account-can-be-an-ethereum-nft-now-a601cf68c311) It can be used as a digital assets collection account, or as an account to access general internet services. .bit has powerful cross-chain capabilities and supports ETH/BNB Chain/Polygon/Tron and any other public chain address. .bit comes in various languages such as hi.bit, 你好.bit, こんにちは.bit, 🚀🌕.bit, 안녕하세요.bit, Привет.bit and bonjour.bit .bit sub-accounts, the best decentralized identity for your DAO, community, organization and fans club. Learn more about .bit sub-accounts: https://www.did.id/sub-account
Domains.Kred
Domains.Kred
.Kred Domains are both fully resolving DNS web and Ethereum Name Service ENS wallet addresses. Create a short and memorable address to receive payments in your wallet, that can also be linked to a normal website on any device or browser!
loading