header_default background
launchpad_bg
whiteListImg28/02/2024 04/04/2024

Lễ hội Web3 Hồng Kông 2024

Lễ hội Web3 Hồng Kông 2024 là sự kiện Web3 do Wanxiang Blockchain Labs và HashKey Group đồng chủ trì, W3ME tổ chức, với Web3 OKX là nhà tài trợ chính. Lễ hội được tổ chức từ này 6 – 9/4/2024 tại Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Hồng Kông. Lễ hội sẽ quy tụ những ý tưởng thông minh nhất thế giới và các dự án Web3 hàng đầu, đồng thời mang đến các cuộc thảo luận phong phú về các chủ đề Web3 thiết yếu. Đại diện từ các công ty đầu tư lớn và cơ quan quản lý của Hồng Kông cũng sẽ tham gia và chia sẻ những hiểu biết chuyên sâu của họ về sự phát triển trong tương lai của Web3. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang web chính thức của sự kiện: https://www.web3festival.org.
 • 00
  Ngày
 • 00
  Giờ
 • 00
  Phút
 • 00
  Giây
linglong
NFT background
NFT
soldOutIcon
[Ưu đãi giảm 12% có hạn] Thẻ NFT Lễ hội Web3 Hồng Kông 2024
BlockchainTiêu chuẩn token

Giá đúc

Polygon
721
https://www.okx.com/cdn/assets/imgs/2011/6C04D5C74FCC0D3D.png615 USDT

$615

Đã đúc
140

140

Mô tả

Mua vé NFT đồng thương hiệu thông qua Ví Web3 OKX để được giảm giá 12% trong thời gian giới hạn. Các lợi ích khác bao gồm kênh xác minh vé OKX NFT độc quyền và bộ sưu tập quà tặng của Người nắm giữ tại chỗ

Phòng thí nghiệm Blockchain Wanxiang và Nhóm HashKey

Phòng thí nghiệm Blockchain Wanxiang và Nhóm HashKeyNhà phát hành

Wanxiang Blockchain Labs
Nhận được tài trợ từ China Wanxiang Holdings, Wanxiang Blockchain Labs là một tổ chức nghiên cứu phi lợi nhuận. Với mục tiêu thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội bằng công nghệ blockchain, Wanxiang Blockchain Labs đã tập hợp các chuyên gia toàn cầu để nghiên cứu những chủ đề như R&D công nghệ blockchain, ứng dụng thương mại, chiến lược công nghiệp, v.v. và đưa ra hướng dẫn thực tế cho các công ty khởi nghiệp cùng tài liệu tham khảo hữu ích cho các nhà hoạch định chính sách.
HashKey Group
HashKey Group là một trong những nhà cung cấp tài sản kỹ thuật số lớn nhất và được quản lý tốt nhất ở châu Á. HashKey liên tục duy trì nguyên tắc tuân thủ trong hệ sinh thái đầy đủ Web3 của mình. Trong những năm qua, HashKey đã tham gia vào những cuộc đối thoại sâu rộng với các cơ quan quản lý, khám phá con đường phát triển ngành ổn định và lành mạnh. Hiện tại, các pháp nhân liên kết trong hệ sinh thái HashKey nắm giữ nhiều giấy phép trong khu vực, bao gồm Giấy phép Loại 1, 4, 7 và 9 ở Hồng Kông, cũng như sự chấp nhận hồ sơ đối với giấy phép CMS về quản lý quỹ ở Singapore. Phạm vi kinh doanh của chúng tôi bao gồm sàn giao dịch, VC, dịch vụ token, staking, OTC, NFT và ươm tạo.

Điều khoản và điều kiện
1. Hoạt động airdrop hoặc đúc NFT này (“Hoạt động”) sẽ có hiệu lực trong khoảng thời gian như (i) đã nêu trên trang web Hoạt động; hoặc (ii) được xác định bởi Ví OKX Web3 (“Ví OKX Web3”) hoặc nếu người tổ chức Hoạt động là bên thứ ba thì người tổ chức này (cả Ví OKX Web3 và người tổ chức bên thứ ba này đều được xem là “Người tổ chức”) có thể toàn quyền theo quyết định của họ (“Thời gian hoạt động”).
2. NFT sẽ được đúc và/hoặc phân phối/airdrop (nếu có) đến địa chỉ ví của người dùng trong Thời gian hoạt động hoặc vào thời điểm khác do Người tổ chức xác định, bao gồm sau Thời gian hoạt động khi đã hoàn thành các bước như ghi trên trang web Hoạt động.
3. Mỗi Ví OKX Web3 và Người tổ chức đều có quyền loại trừ bất kỳ người dùng hoặc địa chỉ ví nào tham gia Hoạt động này.
4. Ngoài những điều đã đề cập ở trên, mỗi Ví OKX Web3 và Người tổ chức đều có quyền giữ lại NFT và thu hồi tư cách đủ điều kiện của bất kỳ người dùng hoặc địa chỉ ví nào trong việc tham gia vào Hoạt động này nếu có lý do hợp lý để nghi ngờ rằng họ đang tham gia vào hành vi không trung thực hoặc lạm dụng, bao gồm nhưng không giới hạn ở các trường hợp người dùng tham gia vào hoạt động rửa tiền hoặc giao dịch thao túng giá, hoặc tham gia vào bất kỳ hoạt động bất hợp pháp, gian lận hay có hại nào khác. Người dùng và/hoặc địa chỉ ví bị nghi ngờ tham gia vào hoạt động đó có thể bị cấm tham gia vào mọi sự kiện sau này trên trang web và/hoặc nền tảng của Ví OKX Web3.
5. Khi tham gia Hoạt động này, người dùng đồng ý chịu ràng buộc bởi Điều khoản dịch vụ của Hệ sinh thái OKX Web3Chính sách quyền riêng tư của Hệ sinh thái OKX Web3.
6. Ví OKX Web3 và Người tổ chức có quyền giải thích, sửa đổi, tạm ngừng, hủy bỏ hoặc chấm dứt Hoạt động này và/hoặc bất kỳ Điều khoản hoạt động nào vào bất kỳ lúc nào vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước. Trong trường hợp có xung đột, Ví OKX Web3 có toàn quyền đưa ra quyết định cuối cùng và giải thích các điều khoản này.
7. Nếu các điều khoản và điều kiện này có nhiều phiên bản ngôn ngữ và trong trường hợp xảy ra xung đột thì phiên bản tiếng Anh phải được ưu tiên áp dụng.
8. Ví OKX Web3 từ chối hoàn toàn mọi trách nhiệm và nghĩa vụ pháp lý đối với bất kỳ lỗi hay thiếu sót nào khác về mặt kỹ thuật, hình ảnh, chính tả, biên tập hoặc khác trong Hoạt động này hoặc các điều khoản và điều kiện này.
9. Để biết thêm thông tin về Ví OKX Web3, vui lòng truy cập https://www.okx.com/web3.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
1. Hoạt động này (i) không phải là một đề nghị, khuyến nghị hoặc lời chào mời mua, bán hoặc giao dịch bằng cách khác đối với bất kỳ tài sản kỹ thuật số nào; và (ii) không nhằm mục đích cung cấp bất kỳ lời tư vấn hoặc khuyến nghị nào (bất kể là về đầu tư, kế toán giao dịch, pháp lý, thuế hay các vấn đề khác). Hoạt động này cũng không nhằm mục đích phục vụ hoạt động phân phối hoặc truy cập của bất kỳ người nào ở khu vực tài phán mà việc phân phối hoặc truy cập là trái với luật hoặc quy định hiện hành. Các cá nhân hoặc pháp nhân truy cập và/hoặc tham gia Hoạt động này phải tự tìm hiểu và tuân thủ các hạn chế đó. Tài sản kỹ thuật số, bao gồm nhưng không giới hạn ở stablecoin và NFT, có tính đầu cơ và biến động cao, có thể trở nên kém thanh khoản bất cứ lúc nào và có rủi ro cao. Những người kinh doanh tài sản kỹ thuật số có thể mất toàn bộ giá trị tài sản.
2. Giá trị của tài sản kỹ thuật số, bao gồm nhưng không giới hạn ở stablecoin và NFT, đôi khi có thể biến động mạnh. Do những biến động như vậy, người dùng có thể thấy giá trị tài sản của họ tăng hoặc giảm đáng kể tại bất kỳ thời điểm nào.
3. Người tham gia Hoạt động này chịu trách nhiệm thanh toán mọi loại thuế, phí, chi phí và phí tổn hiện hành (có thể bao gồm nhưng không giới hạn ở phí kết nối, cài đặt, dịch vụ, phí gas và chi phí giao dịch) liên quan đến việc nhận và sử dụng bất kỳ NFT nào của Hoạt động.
© 2023 OKX Web3. Bảo lưu mọi quyền.