Gửi Drop của bạn

  • OKX Drops hỗ trợ đúc NFT, white list, airdrop và gói đăng ký
  • Xác minh bộ sưu tập, thanh toán phí bản quyền theo thời gian thực
  • Quảng cáo trên ứng dụng OKX và trang chủ của trang web
  • Quảng cáo trên trang mạng xã hội của OKX
  • Hỗ trợ từ đội ngũ điều hành sự kiện OKX
header_bg