slor

slor
BRC-20

Xem thêm chi tiết
Đã đúc: 120.000.000
Lượng cung: 120.000.000
nft_ordinals235,4086
Tổng khối lượng
nft_ordinals0,02683
Khối lượng giao dịch 24h
nft_ordinals80,4383
Vốn hóa thị trường
67 sats
Giá sàn
23.231
Doanh số
9.861
Người nắm giữ
Thị trường
Phân tích
Hoạt động
Danh sách của tôi
Giá: thấp đến cao
#71638847
ordinals-price
5.000
 slor
67sats/slor
$0,04
0,00335 BTC
$204,84
#71639078
ordinals-price
5.000
 slor
67sats/slor
$0,04
0,00335 BTC
$204,84
#71833723
ordinals-price
10.000
 slor
67sats/slor
$0,04
0,0067 BTC
$409,69
#71147016
ordinals-price
3.000
 slor
69sats/slor
$0,042
0,00207 BTC
$126,57
#71860686
ordinals-price
3.000
 slor
69sats/slor
$0,042
0,00207 BTC
$126,57
#71866667
ordinals-price
1.500
 slor
69sats/slor
$0,042
0,001035 BTC
$63,28
#71869739
ordinals-price
5.000
 slor
69sats/slor
$0,042
0,00345 BTC
$210,96
#62045747
ordinals-price
1.800,99
 slor
70sats/slor
$0,042
0,00126 BTC
$77,09
#62045761
ordinals-price
2.499,9
 slor
70sats/slor
$0,042
0,001749 BTC
$107
#62117850
ordinals-price
2.000
 slor
70sats/slor
$0,042
0,0014 BTC
$85,6
#63388499
ordinals-price
777,7
 slor
70sats/slor
$0,042
0,0005443 BTC
$33,28
#63388406
ordinals-price
888,8
 slor
70sats/slor
$0,042
0,0006221 BTC
$38,04
#71147014
ordinals-price
2.000
 slor
70sats/slor
$0,042
0,0014 BTC
$85,6
#71804703
ordinals-price
7.000
 slor
70sats/slor
$0,042
0,0049 BTC
$299,63
#71808783
ordinals-price
1.500
 slor
70sats/slor
$0,042
0,00105 BTC
$64,2
#71808786
ordinals-price
1.800
 slor
70sats/slor
$0,042
0,00126 BTC
$77,04
#71808791
ordinals-price
1.600
 slor
70sats/slor
$0,042
0,00112 BTC
$68,48
#71829359
ordinals-price
500
 slor
70sats/slor
$0,042
0,00035 BTC
$21,4
#71868112
ordinals-price
10.000
 slor
70sats/slor
$0,042
0,007 BTC
$428,04
#71868092
ordinals-price
10.000
 slor
70sats/slor
$0,042
0,007 BTC
$428,04
#71869463
ordinals-price
5.000
 slor
70sats/slor
$0,042
0,0035 BTC
$214,02
#71808792
ordinals-price
1.000
 slor
71sats/slor
$0,043
0,00071 BTC
$43,41
#71711417
ordinals-price
1.600
 slor
73sats/slor
$0,044
0,001168 BTC
$71,42
#71733199
ordinals-price
1.500
 slor
73sats/slor
$0,044
0,001095 BTC
$66,95