rats

rats
BRC-20

Xem thêm chi tiết
Đã đúc: 1.000.000.000.000
Lượng cung: 1.000.000.000.000
nft_ordinals3.126,07
Tổng khối lượng
nft_ordinals0,4208
Khối lượng giao dịch 24h
nft_ordinals2.002,88
Vốn hóa thị trường
0,21 sats
Giá sàn
48.095
Doanh số
24.416
Người nắm giữ
Thị trường
Phân tích
Hoạt động
Danh sách của tôi
Giá: thấp đến cao
#71127534
ordinals-price
1.000.000
 rats
0,21sats/rats
$0,00014
0,0021 BTC
$143,76
#70896044
ordinals-price
1.000.000
 rats
0,22sats/rats
$0,00015
0,0022 BTC
$150,6
#70897292
ordinals-price
1.000.000
 rats
0,22sats/rats
$0,00015
0,0022 BTC
$150,6
#70921665
ordinals-price
1.000.000
 rats
0,22sats/rats
$0,00015
0,0022 BTC
$150,6
#70921634
ordinals-price
1.000.000
 rats
0,22sats/rats
$0,00015
0,0022 BTC
$150,6
#71103415
ordinals-price
1.000.000
 rats
0,22sats/rats
$0,00015
0,0022 BTC
$150,6
#71112769
ordinals-price
2.000.000
 rats
0,22sats/rats
$0,00015
0,0044 BTC
$301,21
#71118676
ordinals-price
1.600.000
 rats
0,22sats/rats
$0,00015
0,00352 BTC
$240,97
#71118728
ordinals-price
1.500.000
 rats
0,22sats/rats
$0,00015
0,0033 BTC
$225,91
#71118776
ordinals-price
1.500.000
 rats
0,22sats/rats
$0,00015
0,0033 BTC
$225,91
#71124729
ordinals-price
10.000.000
 rats
0,22sats/rats
$0,00015
0,022 BTC
$1.506,09
#71132560
ordinals-price
1.000.010
 rats
0,22sats/rats
$0,00015
0,0022 BTC
$150,61
#71146454
ordinals-price
500.000
 rats
0,22sats/rats
$0,00015
0,0011 BTC
$75,3
#70972714
ordinals-price
10.000.000
 rats
0,222sats/rats
$0,00015
0,0222 BTC
$1.519,78
#71122568
ordinals-price
1.000.000
 rats
0,223sats/rats
$0,00015
0,00223 BTC
$152,66
#65956297
ordinals-price
1.222.222,22
 rats
0,23sats/rats
$0,00015
0,002811 BTC
$192,44
#71107686
ordinals-price
3.020.000
 rats
0,23sats/rats
$0,00015
0,006946 BTC
$475,51
#70683354
ordinals-price
30.000.000
 rats
0,237sats/rats
$0,00016
0,0711 BTC
$4.867,41
#67591159
ordinals-price
10.000.000
 rats
0,24sats/rats
$0,00016
0,024 BTC
$1.643
#70583505
ordinals-price
5.000.000
 rats
0,24sats/rats
$0,00016
0,012 BTC
$821,5
#70980937
ordinals-price
2.000.000
 rats
0,24sats/rats
$0,00016
0,0048 BTC
$328,6
#49862581
ordinals-price
10.000.000
 rats
0,245sats/rats
$0,00016
0,0245 BTC
$1.677,23
#70933785
ordinals-price
666.666
 rats
0,248sats/rats
$0,00016
0,001653 BTC
$113,18
#53198570
ordinals-price
10.000.008
 rats
0,25sats/rats
$0,00017
0,025 BTC
$1.711,46