piie

piie
BRC-20

Xem thêm chi tiết
Đã đúc: 3.141.592.653.589.793
Lượng cung: 3.141.592.653.589.793
nft_ordinals171,1465
Tổng khối lượng
nft_ordinals0,3876
Khối lượng giao dịch 24h
nft_ordinals1,2289
Vốn hóa thị trường
0,00000003 sats
Giá sàn
975
Doanh số
878
Người nắm giữ
Thị trường
Phân tích
Hoạt động
Danh sách của tôi
Giá: thấp đến cao
#71853929
ordinals-price
5.000.000.000.000
 piie
0,00000003sats/piie
$0,000000000023
0,00195 BTC
$118,92
#71837962
ordinals-price
10.000.000.000.000
 piie
0,00000004sats/piie
$0,000000000024
0,004 BTC
$243,95
#71862846
ordinals-price
9.000.000.000.000
 piie
0,00000004sats/piie
$0,000000000024
0,0036 BTC
$219,56
#71859563
ordinals-price
3.000.000.000.000
 piie
0,00000004sats/piie
$0,000000000028
0,00141 BTC
$85,99
#71853906
ordinals-price
4.000.000.000.000
 piie
0,00000004sats/piie
$0,000000000029
0,00194 BTC
$118,31
#70595245
ordinals-price
6.000.000.000.088
 piie
0,00000004sats/piie
$0,00000000003
0,002982 BTC
$181,86
#70625365
ordinals-price
4.000.000.000.000
 piie
0,00000004sats/piie
$0,00000000003
0,001992 BTC
$121,49
#70567657
ordinals-price
2.500.000.000.000
 piie
0,00000004sats/piie
$0,00000000003
0,001247 BTC
$76,08
#70518585
ordinals-price
2.000.000.000.000
 piie
0,00000005sats/piie
$0,000000000036
0,001196 BTC
$72,94
#70494734
ordinals-price
5.000.000.000.000
 piie
0,00000005sats/piie
$0,000000000036
0,002995 BTC
$182,66
#70462281
ordinals-price
4.000.000.000.000
 piie
0,00000006sats/piie
$0,000000000042
0,002792 BTC
$170,28
#70463041
ordinals-price
5.000.000.000.000
 piie
0,00000007sats/piie
$0,000000000048
0,003995 BTC
$243,65
#70455738
ordinals-price
5.000.000.000.000
 piie
0,00000008sats/piie
$0,000000000054
0,004495 BTC
$274,14
#70442117
ordinals-price
5.000.000.000.000
 piie
0,00000009sats/piie
$0,00000000006
0,004995 BTC
$304,64
#71862476
ordinals-price
2.000.000.000.000
 piie
0,0000001sats/piie
$0,00000000006
0,002 BTC
$121,97
#70434145
ordinals-price
5.000.000.000.000
 piie
0,0000001sats/piie
$0,000000000067
0,005495 BTC
$335,13
#70458492
ordinals-price
5.000.000.000.000
 piie
0,0000001sats/piie
$0,000000000067
0,005495 BTC
$335,13
#70434124
ordinals-price
5.000.000.000.000
 piie
0,00000011sats/piie
$0,000000000073
0,005995 BTC
$365,62
#70461693
ordinals-price
5.000.000.000.000
 piie
0,00000011sats/piie
$0,000000000073
0,005995 BTC
$365,62
#70461912
ordinals-price
5.000.000.000.000
 piie
0,00000013sats/piie
$0,000000000085
0,006995 BTC
$426,61
#70460182
ordinals-price
5.000.000.000.000
 piie
0,00000014sats/piie
$0,000000000085
0,007 BTC
$426,92
#70461787
ordinals-price
5.000.000.000.000
 piie
0,00000016sats/piie
$0,000000000103
0,008495 BTC
$518,1
#71866663
ordinals-price
3.000.000.000.000
 piie
0,00000022sats/piie
$0,000000000134
0,0066 BTC
$402,52
#69441104
ordinals-price
3.900.000.000.000
 piie
0,00000023sats/piie
$0,00000000014
0,00897 BTC
$547,07