ordi

ordi
BRC-20

Xem thêm chi tiết
Đã đúc: 21.000.000
Lượng cung: 21.000.000
nft_ordinals436,1375
Tổng khối lượng
nft_ordinals0,2646
Khối lượng giao dịch 24h
nft_ordinals12.952,29
Vốn hóa thị trường
61.400 sats
Giá sàn
7.935
Doanh số
20.364
Người nắm giữ
Thị trường
Phân tích
Hoạt động
Danh sách của tôi
Giá: thấp đến cao
#71016463
ordinals-price
12,16722272
 ordi
61.400sats/ordi
$41,85
0,00747 BTC
$509,26
#71011954
ordinals-price
9,99
 ordi
61.450sats/ordi
$41,88
0,006138 BTC
$418,48
#71011955
ordinals-price
8,8
 ordi
61.450sats/ordi
$41,88
0,005407 BTC
$368,63
#70975814
ordinals-price
9,98
 ordi
61.500sats/ordi
$41,92
0,006137 BTC
$418,4
#71062237
ordinals-price
100
 ordi
61.595sats/ordi
$41,98
0,06159 BTC
$4.198,87
#70936532
ordinals-price
10
 ordi
61.596sats/ordi
$41,98
0,006159 BTC
$419,89
#70936670
ordinals-price
12
 ordi
61.596sats/ordi
$41,98
0,007391 BTC
$503,87
#71016442
ordinals-price
12
 ordi
61.596sats/ordi
$41,98
0,007391 BTC
$503,87
#71059373
ordinals-price
5,6
 ordi
61.598sats/ordi
$41,99
0,003449 BTC
$235,14
#69583632
ordinals-price
8,1999162
 ordi
61.599sats/ordi
$41,99
0,005051 BTC
$344,32
#70934050
ordinals-price
7,627
 ordi
61.599sats/ordi
$41,99
0,004698 BTC
$320,26
#70978660
ordinals-price
94,3642609
 ordi
62.697sats/ordi
$42,73
0,05916 BTC
$4.033,12
#70652693
ordinals-price
7
 ordi
62.698sats/ordi
$42,74
0,004388 BTC
$299,18
#70936344
ordinals-price
10
 ordi
62.699sats/ordi
$42,74
0,006269 BTC
$427,41
#70591793
ordinals-price
51,1875
 ordi
62.700sats/ordi
$42,74
0,03209 BTC
$2.187,85
#70939199
ordinals-price
25
 ordi
62.700sats/ordi
$42,74
0,01567 BTC
$1.068,55
#70643479
ordinals-price
10
 ordi
62.797sats/ordi
$42,8
0,006279 BTC
$428,08
#67730975
ordinals-price
20,66
 ordi
62.999,99sats/ordi
$42,94
0,01301 BTC
$887,27
#70731923
ordinals-price
20,63
 ordi
62.999,99sats/ordi
$42,94
0,01299 BTC
$885,98
#70817336
ordinals-price
20,63
 ordi
62.999,99sats/ordi
$42,94
0,01299 BTC
$885,98
#63178065
ordinals-price
10
 ordi
64.580sats/ordi
$44,02
0,006458 BTC
$440,23
#63178075
ordinals-price
10
 ordi
64.580sats/ordi
$44,02
0,006458 BTC
$440,23
#70885174
ordinals-price
10,66
 ordi
64.580sats/ordi
$44,02
0,006884 BTC
$469,29
#70886295
ordinals-price
4
 ordi
64.580sats/ordi
$44,02
0,002583 BTC
$176,09