mice

mice
BRC-20

Xem thêm chi tiết
Đã đúc: 1.000.000.000
Lượng cung: 1.000.000.000
nft_ordinals1.245,16
Tổng khối lượng
nft_ordinals0,01062
Khối lượng giao dịch 24h
nft_ordinals109,9351
Vốn hóa thị trường
11 sats
Giá sàn
20.741
Doanh số
5.602
Người nắm giữ
Thị trường
Phân tích
Hoạt động
Danh sách của tôi
Giá: thấp đến cao
#70539960
ordinals-price
63.500
 mice
11sats/mice
$0,0073
0,006985 BTC
$467,74
#70820648
ordinals-price
100.000
 mice
11,07sats/mice
$0,0074
0,01107 BTC
$741,29
#51580299
ordinals-price
11.000
 mice
11,08sats/mice
$0,0074
0,001218 BTC
$81,61
#48027582
ordinals-price
195.000
 mice
11,09sats/mice
$0,0074
0,02162 BTC
$1.448,14
#51580294
ordinals-price
11.000
 mice
11,09sats/mice
$0,0074
0,001219 BTC
$81,68
#51580293
ordinals-price
11.000
 mice
11,1sats/mice
$0,0074
0,001221 BTC
$81,76
#70866133
ordinals-price
50.000
 mice
11,1sats/mice
$0,0074
0,00555 BTC
$371,65
#70625166
ordinals-price
32.000
 mice
11,49sats/mice
$0,0076
0,003676 BTC
$246,21
#70625170
ordinals-price
30.000
 mice
11,49sats/mice
$0,0076
0,003447 BTC
$230,82
#48347927
ordinals-price
18.000
 mice
11,5sats/mice
$0,0077
0,00207 BTC
$138,61
#70680838
ordinals-price
50.000
 mice
11,8sats/mice
$0,0079
0,0059 BTC
$395,09
#49262083
ordinals-price
80.000
 mice
11,9sats/mice
$0,0079
0,00952 BTC
$637,5
#59966530
ordinals-price
6.000
 mice
12sats/mice
$0,008
0,00072 BTC
$48,21
#50518609
ordinals-price
4.000
 mice
12,4sats/mice
$0,0083
0,000496 BTC
$33,21
#70566053
ordinals-price
100.000
 mice
13,5sats/mice
$0,009
0,0135 BTC
$904,02
#52730352
ordinals-price
10.000
 mice
13,55sats/mice
$0,009
0,001355 BTC
$90,73
#70744678
ordinals-price
7.000
 mice
13,55sats/mice
$0,009
0,0009485 BTC
$63,51
#70730422
ordinals-price
348.000
 mice
13,85sats/mice
$0,0092
0,04819 BTC
$3.227,55
#45091393
ordinals-price
24.000
 mice
13,88sats/mice
$0,0092
0,003331 BTC
$223,07
#45096009
ordinals-price
24.000
 mice
13,88sats/mice
$0,0092
0,003331 BTC
$223,07
#52777294
ordinals-price
100.000
 mice
13,88sats/mice
$0,0092
0,01388 BTC
$929,46
#70699130
ordinals-price
20.000
 mice
13,88sats/mice
$0,0092
0,002776 BTC
$185,89
#70652284
ordinals-price
100.000
 mice
13,97sats/mice
$0,0093
0,01397 BTC
$935,49
#52777285
ordinals-price
100.000
 mice
13,99sats/mice
$0,0093
0,01399 BTC
$936,83