bili

bili
BRC-20

Xem thêm chi tiết
Đã đúc: 2.100.000
Lượng cung: 2.100.000
nft_ordinals62,7157
Tổng khối lượng
nft_ordinals0
Khối lượng giao dịch 24h
--
Vốn hóa thị trường
90 sats
Giá sàn
3.076
Doanh số
3.184
Người nắm giữ
Thị trường
Phân tích
Hoạt động
Danh sách của tôi
Giá: thấp đến cao
#63606420
ordinals-price
8.206
 bili
90sats/bili
$0,06
0,007385 BTC
$492,75
#48627030
ordinals-price
2.514
 bili
119sats/bili
$0,079
0,002991 BTC
$199,6
#49012567
ordinals-price
2.000
 bili
145sats/bili
$0,096
0,0029 BTC
$193,48
#52821737
ordinals-price
750
 bili
210sats/bili
$0,14
0,001575 BTC
$105,08
#47476820
ordinals-price
3.368
 bili
216sats/bili
$0,14
0,007274 BTC
$485,38
#59131980
ordinals-price
6.703
 bili
216sats/bili
$0,14
0,01447 BTC
$966
#70705497
ordinals-price
472
 bili
216sats/bili
$0,14
0,001019 BTC
$68,02
#11696517
ordinals-price
500
 bili
218sats/bili
$0,14
0,00109 BTC
$72,72
#11936304
ordinals-price
500
 bili
218sats/bili
$0,14
0,00109 BTC
$72,72
#7770714
ordinals-price
100
 bili
248sats/bili
$0,16
0,000248 BTC
$16,54
#58957294
ordinals-price
2.470
 bili
248sats/bili
$0,16
0,006125 BTC
$408,7
#51241200
ordinals-price
1.500
 bili
250sats/bili
$0,16
0,00375 BTC
$250,2
#48563749
ordinals-price
650
 bili
278sats/bili
$0,18
0,001807 BTC
$120,56
#56336331
ordinals-price
4.100
 bili
299sats/bili
$0,19
0,01225 BTC
$817,92
#62704854
ordinals-price
2.000
 bili
300sats/bili
$0,2
0,006 BTC
$400,32
#52885114
ordinals-price
1.201
 bili
360sats/bili
$0,24
0,004323 BTC
$288,47
#52866199
ordinals-price
3.080
 bili
469sats/bili
$0,31
0,01444 BTC
$963,78
#50515123
ordinals-price
2.500
 bili
618sats/bili
$0,41
0,01545 BTC
$1.030,82
#26696409
ordinals-price
500
 bili
620sats/bili
$0,41
0,0031 BTC
$206,83
#51363275
ordinals-price
9.500
 bili
650sats/bili
$0,43
0,06175 BTC
$4.119,97
#51365159
ordinals-price
6.100
 bili
652sats/bili
$0,43
0,03977 BTC
$2.653,59
#28744110
ordinals-price
10.200
 bili
666sats/bili
$0,44
0,06793 BTC
$4.532,44
#48848292
ordinals-price
518
 bili
750sats/bili
$0,5
0,003885 BTC
$259,2
#48909899
ordinals-price
1.700
 bili
900sats/bili
$0,6
0,0153 BTC
$1.020,82