UPFI

UPFI
BRC-20

Xem thêm chi tiết
Đã đúc: 1.000.000.000
Lượng cung: 1.000.000.000
nft_ordinals57,5748
Tổng khối lượng
nft_ordinals0
Khối lượng giao dịch 24h
--
Vốn hóa thị trường
0,5 sats
Giá sàn
1.176
Doanh số
364
Người nắm giữ
Thị trường
Phân tích
Hoạt động
Danh sách của tôi
Giá: thấp đến cao
#71171604
ordinals-price
2.249.996,5
 UPFI
0,5sats/UPFI
$0,00033
0,01124 BTC
$745,01
#71040342
ordinals-price
300.000
 UPFI
0,9sats/UPFI
$0,00059
0,0027 BTC
$178,8
#70934436
ordinals-price
500.000
 UPFI
1sats/UPFI
$0,00066
0,005 BTC
$331,11
#69120069
ordinals-price
200.000
 UPFI
1,1sats/UPFI
$0,00072
0,0022 BTC
$145,69
#69107343
ordinals-price
500.000
 UPFI
1,26sats/UPFI
$0,00083
0,0063 BTC
$417,2
#71156143
ordinals-price
910.000
 UPFI
1,27sats/UPFI
$0,00084
0,01155 BTC
$765,34
#64351179
ordinals-price
700.000
 UPFI
1,28sats/UPFI
$0,00084
0,00896 BTC
$593,36
#70927834
ordinals-price
300.000
 UPFI
1,29sats/UPFI
$0,00085
0,00387 BTC
$256,28
#66183551
ordinals-price
50.000
 UPFI
1,299sats/UPFI
$0,00086
0,0006495 BTC
$43,01
#52902581
ordinals-price
500.000
 UPFI
1,39sats/UPFI
$0,00092
0,00695 BTC
$460,25
#52538957
ordinals-price
1.100.000
 UPFI
1,4sats/UPFI
$0,00092
0,0154 BTC
$1.019,84
#66332562
ordinals-price
100.000
 UPFI
1,47sats/UPFI
$0,00097
0,00147 BTC
$97,34
#56297636
ordinals-price
500.000
 UPFI
1,5sats/UPFI
$0,00099
0,0075 BTC
$496,67
#70616748
ordinals-price
150.000
 UPFI
1,5sats/UPFI
$0,00099
0,00225 BTC
$149
#71254082
ordinals-price
10.000
 UPFI
1,5sats/UPFI
$0,00099
0,00015 BTC
$9,93
#70028940
ordinals-price
500.000
 UPFI
1,7198sats/UPFI
$0,0011
0,008599 BTC
$569,45
#49969464
ordinals-price
1.350.000
 UPFI
1,7199sats/UPFI
$0,0011
0,02321 BTC
$1.537,71
#69565256
ordinals-price
750.000
 UPFI
1,76sats/UPFI
$0,0011
0,0132 BTC
$874,15
#64701679
ordinals-price
830.000
 UPFI
1,77sats/UPFI
$0,0011
0,01469 BTC
$972,89
#66335832
ordinals-price
250.000
 UPFI
1,78sats/UPFI
$0,0011
0,00445 BTC
$294,69
#67216330
ordinals-price
170.000
 UPFI
1,8sats/UPFI
$0,0011
0,00306 BTC
$202,64
#48287764
ordinals-price
85.000
 UPFI
1,83sats/UPFI
$0,0012
0,001555 BTC
$103,01
#66893518
ordinals-price
500.000
 UPFI
1,83sats/UPFI
$0,0012
0,00915 BTC
$605,94
#48521063
ordinals-price
200.000
 UPFI
1,88sats/UPFI
$0,0012
0,00376 BTC
$249