STST

STST
BRC-20

Xem thêm chi tiết
Đã đúc: 21.000.000
Lượng cung: 21.000.000
nft_ordinals320,7201
Tổng khối lượng
nft_ordinals0,05486
Khối lượng giao dịch 24h
nft_ordinals18,2347
Vốn hóa thị trường
87 sats
Giá sàn
8.821
Doanh số
2.125
Người nắm giữ
Thị trường
Phân tích
Hoạt động
Danh sách của tôi
Giá: thấp đến cao
#68972627
ordinals-price
300
 STST
87sats/STST
$0,056
0,000261 BTC
$16,89
#63109637
ordinals-price
9.800
 STST
87,8sats/STST
$0,056
0,008604 BTC
$557,04
#45972968
ordinals-price
11.000
 STST
88sats/STST
$0,056
0,00968 BTC
$626,67
#68570179
ordinals-price
6.000
 STST
95sats/STST
$0,061
0,0057 BTC
$369,01
#48196240
ordinals-price
3.000
 STST
98sats/STST
$0,063
0,00294 BTC
$190,33
#60863845
ordinals-price
10.000
 STST
100sats/STST
$0,064
0,01 BTC
$647,39
#46457477
ordinals-price
10.000
 STST
102,8sats/STST
$0,066
0,01028 BTC
$665,51
#51957945
ordinals-price
3.400
 STST
105sats/STST
$0,067
0,00357 BTC
$231,11
#63761702
ordinals-price
2.500
 STST
110sats/STST
$0,071
0,00275 BTC
$178,03
#54157010
ordinals-price
4.750
 STST
118sats/STST
$0,076
0,005605 BTC
$362,86
#57290675
ordinals-price
3.000
 STST
118sats/STST
$0,076
0,00354 BTC
$229,17
#65217990
ordinals-price
5.000
 STST
119sats/STST
$0,077
0,00595 BTC
$385,19
#49290285
ordinals-price
4.000
 STST
121sats/STST
$0,078
0,00484 BTC
$313,33
#49306599
ordinals-price
4.000
 STST
121sats/STST
$0,078
0,00484 BTC
$313,33
#40891089
ordinals-price
6.000
 STST
123sats/STST
$0,079
0,00738 BTC
$477,77
#50020988
ordinals-price
1.500
 STST
123sats/STST
$0,079
0,001845 BTC
$119,44
#64281101
ordinals-price
2.500
 STST
123sats/STST
$0,079
0,003075 BTC
$199,07
#64793738
ordinals-price
8.600
 STST
125sats/STST
$0,08
0,01075 BTC
$695,94
#51359812
ordinals-price
6.000
 STST
130sats/STST
$0,084
0,0078 BTC
$504,96
#53684894
ordinals-price
2.400
 STST
135sats/STST
$0,087
0,00324 BTC
$209,75
#64233951
ordinals-price
3.000
 STST
139sats/STST
$0,089
0,00417 BTC
$269,96
#59282643
ordinals-price
3.000
 STST
149sats/STST
$0,096
0,00447 BTC
$289,38
#63548739
ordinals-price
12.200
 STST
150sats/STST
$0,097
0,0183 BTC
$1.184,72
#64076732
ordinals-price
7.100
 STST
150sats/STST
$0,097
0,01065 BTC
$689,47