SNSN

SNSN
BRC-20

Xem thêm chi tiết
Đã đúc: 2.100.000.000.000.000
Lượng cung: 2.100.000.000.000.000
nft_ordinals215,6286
Tổng khối lượng
nft_ordinals0
Khối lượng giao dịch 24h
--
Vốn hóa thị trường
0,0000045 sats
Giá sàn
422
Doanh số
579
Người nắm giữ
Thị trường
Phân tích
Hoạt động
Danh sách của tôi
Giá: thấp đến cao
#56059099
ordinals-price
100.000.000.000
 SNSN
0,0000045sats/SNSN
$0,000000002978
0,0045 BTC
$297,86
#56059817
ordinals-price
29.000.000.000
 SNSN
0,0000045sats/SNSN
$0,000000002978
0,001305 BTC
$86,38
#63896914
ordinals-price
30.000.000.000
 SNSN
0,0000045sats/SNSN
$0,000000002978
0,00135 BTC
$89,35
#53569182
ordinals-price
30.000.000.000
 SNSN
0,0000046sats/SNSN
$0,000000003044
0,00138 BTC
$91,34
#56059108
ordinals-price
100.000.000.000
 SNSN
0,0000046sats/SNSN
$0,000000003044
0,0046 BTC
$304,48
#68071003
ordinals-price
32.000.000.000
 SNSN
0,0000046sats/SNSN
$0,000000003044
0,001472 BTC
$97,43
#65163567
ordinals-price
32.000.000.000
 SNSN
0,0000047sats/SNSN
$0,000000003111
0,001504 BTC
$99,55
#66947400
ordinals-price
20.000.000.000
 SNSN
0,0000047sats/SNSN
$0,000000003111
0,00094 BTC
$62,22
#55983303
ordinals-price
29.000.000.000
 SNSN
0,0000048sats/SNSN
$0,000000003177
0,001392 BTC
$92,13
#64712292
ordinals-price
30.000.000.000
 SNSN
0,000005sats/SNSN
$0,000000003309
0,0015 BTC
$99,28
#63128282
ordinals-price
32.000.000.000
 SNSN
0,0000056sats/SNSN
$0,000000003706
0,001792 BTC
$118,61
#59305773
ordinals-price
29.000.000.000
 SNSN
0,0000058sats/SNSN
$0,000000003839
0,001682 BTC
$111,33
#56059863
ordinals-price
29.000.000.000
 SNSN
0,0000059sats/SNSN
$0,000000003905
0,001711 BTC
$113,25
#57660342
ordinals-price
30.000.000.000
 SNSN
0,0000059sats/SNSN
$0,000000003905
0,00177 BTC
$117,16
#63753060
ordinals-price
30.000.000.000
 SNSN
0,0000059sats/SNSN
$0,000000003905
0,00177 BTC
$117,16
#61053694
ordinals-price
32.000.000.000
 SNSN
0,0000098sats/SNSN
$0,000000006486
0,003136 BTC
$207,57
#60735257
ordinals-price
32.000.000.000
 SNSN
0,00001sats/SNSN
$0,000000006619
0,0032 BTC
$211,81
#56962834
ordinals-price
29.000.000.000
 SNSN
0,000013sats/SNSN
$0,000000008605
0,00377 BTC
$249,54
#62685178
ordinals-price
5.000.000.000
 SNSN
0,0000138sats/SNSN
$0,000000009134
0,00069 BTC
$45,67
#53569946
ordinals-price
20.000.000.000
 SNSN
0,000015sats/SNSN
$0,000000009928
0,003 BTC
$198,57
#58270448
ordinals-price
5.000.000.000
 SNSN
0,000015sats/SNSN
$0,000000009928
0,00075 BTC
$49,64
#57622033
ordinals-price
10.000.000.000
 SNSN
0,00002sats/SNSN
$0,000000013
0,002 BTC
$132,38
#59215469
ordinals-price
10.000.000.000
 SNSN
0,000023sats/SNSN
$0,000000015
0,0023 BTC
$152,24
#60282398
ordinals-price
5.000.000.000
 SNSN
0,000024sats/SNSN
$0,000000015
0,0012 BTC
$79,43