Cách xác minh với tư cách là công ty vận hành tư nhân?

Phát hành vào 13 thg 10, 2023Cập nhật vào 31 thg 5, 2024Thời gian đọc: 4 phút49

Để xác minh với tư cách là công ty vận hành tư nhân, vui lòng làm theo các bước dưới đây, sau đó gửi các tài liệu và thông tin cần thiết.

1. Điền thông tin cơ bản về công ty và thông tin địa chỉ

Vui lòng làm theo hướng dẫn trong quy trình xác minh doanh nghiệp và cung cấp thông tin sau đây:

 • Tên công ty

 • Mã số đăng ký

 • Ngày thành lập

 • Địa chỉ đăng ký

 • Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp (nếu khác với địa chỉ đã đăng ký)

2. Điền thông tin nhận dạng cơ bản và địa chỉ của các nhân vật chủ chốt trong công ty

Là một phần trong quá trình kiểm tra thẩm định nhằm phục vụ các mục đích pháp lý, OKX sẽ yêu cầu các nhân vật chủ chốt trong công ty bạn và người dùng được ủy quyền (nếu đó không phải là nhân vật chủ chốt) trong tài khoản doanh nghiệp phải cung cấp thông tin xác minh danh tính trong quá trình xác minh doanh nghiệp. Để đăng ký theo diện công ty vận hành tư nhân, bạn cần cung cấp thông tin về:

 • Tối thiểu một cán bộ/quản lý công ty (ví dụ: CEO, CFO, COO)

 • Giám đốc (nếu có)

 • UBO (Chủ sở hữu hưởng lợi cuối cùng)

 • Người dùng được ủy quyền

 • Đối tác (nếu công ty của bạn là công ty đối tác)

Lưu ý: nếu công ty của bạn là đối tác và một hoặc nhiều đối tác là một pháp nhân, thì bạn sẽ cần cung cấp thông tin UBO của pháp nhân nói trên.

3. Tải ảnh hoặc bản scan giấy tờ tùy thân của các nhân vật chủ chốt

Vui lòng tải lên cả mặt trước và mặt sau của giấy tờ tùy thân. Nếu giấy tờ tùy thân không có mặt sau thì mặt trước hoặc trang có ảnh là đủ.

4. Scan và tải lên các tài liệu sau:

 • Giấy chứng nhận thành lập hoặc đăng ký kinh doanh (hoặc tài liệu chính thức tương đương, ví dụ: giấy phép kinh doanh)

 • Thỏa thuận hợp tác (nếu công ty của bạn là công ty hợp danh)

 • Biên bản ghi nhớ và điều lệ tổ chức

 • Đăng ký giám đốc

 • Đăng ký cổ đông hoặc Sơ đồ cơ cấu sở hữu thụ hưởng (được ký và ghi ngày trong vòng 12 tháng gần nhất)

 • Bằng chứng về địa chỉ kinh doanh (nếu khác với địa chỉ đã đăng ký)

5. Điền mẫu sau để hoàn tất xác minh

 • Ký tên, scan và tải lên thư ủy quyền mở tài khoản (nghị quyết của hội đồng bao gồm ủy quyền đó cũng được chấp nhận)

Thông tin được thu thập chỉ nhằm mục đích hoàn thành xác minh doanh nghiệp. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ bộ phận hỗ trợ khách hàng hoặc liên hệ qua địa chỉ support@okx.com .