Cách xác minh với tư cách doanh nghiệp tài chính tư nhân?

Phát hành vào 13 thg 10, 2023Cập nhật vào 30 thg 5, 2024Thời gian đọc: 4 phút29

Để xác minh với tư cách là doanh nghiệp tài chính tư nhân, vui lòng làm theo các bước dưới đây, sau đó gửi các tài liệu và thông tin được yêu cầu.

1. Điền thông tin cơ bản về công ty và thông tin địa chỉ

Vui lòng làm theo hướng dẫn trong quy trình xác minh doanh nghiệp và cung cấp thông tin sau đây:

 • Tên công ty

 • Mã số đăng ký

 • Ngày thành lập

 • Trạng thái pháp lý

 • Địa chỉ đăng ký

 • Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp (nếu khác với địa chỉ đã đăng ký)

2. Điền thông tin nhận dạng cơ bản và địa chỉ của các nhân vật chủ chốt trong công ty

Là một phần trong quá trình kiểm tra thẩm định nhằm phục vụ các mục đích pháp lý, OKX sẽ yêu cầu các nhân vật chủ chốt trong công ty bạn và người dùng được ủy quyền (nếu đó không phải là nhân vật chủ chốt) trong tài khoản doanh nghiệp phải cung cấp thông tin xác minh danh tính trong quá trình xác minh doanh nghiệp. Để đăng ký theo diện doanh nghiệp tài chính tư nhân, bạn cần cung cấp thông tin về:

 • Tối thiểu một cán bộ/quản lý công ty (ví dụ: CEO, CFO, COO)

 • Giám đốc (nếu có)

 • UBO (Chủ sở hữu hưởng lợi cuối cùng)

 • Người dùng được ủy quyền

3. Tải ảnh hoặc bản scan giấy tờ tùy thân của các nhân vật chủ chốt

Vui lòng tải lên cả mặt trước và mặt sau của giấy tờ tùy thân. Nếu giấy tờ tùy thân không có mặt sau thì mặt trước hoặc trang có ảnh là đủ.

4. Scan và tải lên các tài liệu sau

 • Giấy chứng nhận thành lập hoặc đăng ký kinh doanh (hoặc tài liệu chính thức tương đương, ví dụ: giấy phép kinh doanh)

 • Biên bản ghi nhớ và điều lệ tổ chức

 • Đăng ký giám đốc

 • Đăng ký cổ đông hoặc Sơ đồ cơ cấu sở hữu thụ hưởng (được ký và ghi ngày trong vòng 12 tháng gần nhất)

 • Bằng chứng về địa chỉ kinh doanh (nếu khác với địa chỉ đã đăng ký)

5. Điền các mẫu sau để hoàn tất xác minh

Ký tên, scan và tải lên các mẫu dưới đây:

 • Thư ủy quyền mở tài khoản (nghị quyết của hội đồng bao gồm ủy quyền như vậy cũng được chấp nhận)

 • Bảng câu hỏi FCCQ Wolfsberg hoặc tài liệu chính sách AML tương đương (được ký và ghi ngày bởi nhân viên tuân thủ cấp cao)

Thông tin được thu thập chỉ nhằm mục đích hoàn thành việc xác minh doanh nghiệp. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ bộ phận hỗ trợ khách hàng hoặc liên hệ qua địa chỉ support@okx.com.