Giới thiệu WOO(Woo Network), SIS(Symbiosis Finance) và RAY(Raydium) trên OKX Jumpstart

Ngày đăng tải: 12 thg 12, 2021Ngày cập nhật: 3 thg 3, 2023Thời gian đọc: 7 phút

OKX Jumpstart Mining sẽ bắt đầu lúc 13:00 ngày 14 tháng 12 năm 2021. Người nắm giữ OKB có thể stake OKB để khai thác các token WOO, SIS, RAY.

I. Quy định Staking

1. Woo Network

Token stake OKB
Token kiếm được WOO
Tổng số token có thể khai thác 950,000 WOO
Thời gian khai thác 13:00 vào ngày 14 tháng 12, 2021 - 13:00 vào ngày 15 tháng 12, 2021
Số lượng staking tối thiểu cho mỗi người Không
Số lượng staking tối đa cho mỗi người 1,000 OKB
Giới hạn trên cho tổng số staking Không
Thời gian staking Stake và bỏ stake bất kì lúc nào
Xác minh danh tính (KYC) Level 2 trở lên
Thời gian mở giao dịch token khai thác được Ngày 15 tháng 12 năm 2021 cho đến khi có thông báo mới

2. Symbiosis Finance

Token stake OKB
Token kiếm được SIS
Tổng số token có thể khai thác 500,000 SIS
Thời gian khai thác 14:00 ngày 15 tháng 12, 2021 - 14:00 ngày 16 tháng 12, 2021
Số lượng staking tối thiểu cho mỗi người Không
Số lượng staking tối đa cho mỗi người 1,000 OKB
Giới hạn trên cho tổng số staking Không
Thời gian staking Stake và bỏ stake bất kì lúc nào
Xác minh danh tính (KYC) Level 2 trở lên
Thời gian mở giao dịch token khai thác được Ngày 16 tháng 12 năm 2021 cho đến khi có thông báo mới

3. Raydium

Token stake OKB
Token kiếm được RAY
Tổng số token có thể khai thác 80,000 RAY
Thời gian khai thác 15:00 ngày 16 tháng 12, 2021 - 15:00 ngày 17 tháng 12, 2021
Số lượng staking tối thiểu cho mỗi người Không
Số lượng staking tối đa cho mỗi người 1,000 OKB
Giới hạn trên cho tổng số staking Không
Thời gian staking Stake và bỏ stake bất kì lúc nào
Xác minh danh tính (KYC) Level 2 trở lên
Thời gian mở giao dịch token khai thác được Ngày 17 tháng 12 năm 2021 cho đến khi có thông báo mới

II. Tính toán phần thưởng staking

1 Phần thưởng staking sẽ là token WOO, SIS, RAY có được bằng cách tham gia OKX Jumpstart Mining. Phần thưởng staking được tính theo thời gian thực và có thể rút bất cứ lúc nào.

2. Phần thưởng người dùng hàng giờ tương đương với số lượng OKB đã stake của cá nhân/tổng số lượng token OKB đã stake * token mới được phát hành mỗi giờ. Ví dụ: Nếu số OKB stake của người dùng là 100 và tổng số lượng OKB stake tại thời điểm đó là 100.000, với số lượng WOO phát hành mỗi giờ là 10.000, thì phần thưởng hàng giờ của người dùng bằng 100/100.000 * 10.000, tương đương với 10 WOO.

3. Khi dự án xác nhận thời điểm chuyển WOO trên chuỗi, OKX sẽ đưa ra thông báo mới liên quan đến thời gian nạp, rút và giao dịch WOO.

III. Quy trình Staking và bỏ staking

1. Quy trình Staking

Bước 1: Trước khi bắt đầu khai thác, hãy chuyển OKB vào tài khoản quỹ của bạn.

Bước 2: Đăng nhập vào trang web chính thức của OKX, chuyển đến phần Tài chính và nhấp vào Jumpstart.

Bước 3: Sau khi bắt đầu khai thác, hãy nhấp vào Stake, nhập số lượng OKB mong muốn và xác nhận. Sau khi hoàn thành ba bước này, bạn sẽ bắt đầu khai thác WOO!

2. Quy trình bỏ Staking

Bước 1: Nhấp vào Thu hoạch để nhận phần thưởng staking, phần thưởng này sẽ được phân phối vào tài khoản quỹ của bạn.

Bước 2: Nhấp vào Bỏ stake để giải phóng OKB của bạn bất kỳ lúc nào và OKB đã bỏ stake sẽ tự động được trả về tài khoản quỹ của bạn.

IV. Giới thiệu

1.WOO Network

WOO Network kết nối các nhà giao dịch, sàn giao dịch, tổ chức và nền tảng DeFi với quyền truy cập được dân chủ hóa vào tính thanh khoản tốt nhất và thực hiện giao dịch với chi phí thấp hoặc bằng không.

Để biết thêm thông tin chi tiết của dự án, vui lòng tham khảo: Về Woo Network — Dự án trên OKX Jumpstart Mining

2.Symbiosis Finance

Symbiosis Finance là một giao thức thanh khoản đa chuỗi phi tập trung tổng hợp thanh khoản trao đổi trên tất cả các máy ảo Ethereum (EVM) và các blockchain tương thích không EVM. Nó cho phép người dùng hoán đổi token giữa tất cả các chuỗi, trong khi vẫn là chủ sở hữu duy nhất của quỹ và duy trì mức trượt giá thấp.

Để biết thêm thông tin chi tiết của dự án, vui lòng tham khảo: Về Symbiosis Finance — dự án trên OKX Jumpstart Mining

3.Raydium

Raydium là một nhà tạo lập thị trường tự động (AMM) được xây dựng trên blockchain Solana, thúc đẩy sổ lệnh trung tâm của sàn giao dịch phi tập trung Serum (DEX) để cho phép giao dịch nhanh chóng, thanh khoản được chia sẻ và các tính năng mới để kiếm lợi nhuận.

Để biết thêm thông tin chi tiết của dự án, vui lòng tham khảo: Về Raydium — Dự án trên OKX Jumpstart Mining

V. Thông tin khác

1. Chỉ OKB trong tài khoản quỹ của bạn mới có thể được sử dụng để staking. Vui lòng chuyển OKB của bạn vào tài khoản quỹ trước. Giá trị OKB sẽ bị đóng băng nhưng bạn có thể hủy staking bất cứ lúc nào. OKB không được stake sẽ hiển thị trong tài khoản quỹ của bạn.

2. Sau khi quá trình khai thác hoàn tất, bất kỳ OKB nào đã stake còn lại sẽ tự động được hủy stake và hủy đóng băng. Phần thưởng không được thu hoạch sẽ được tự động chuyển vào tài khoản quỹ của bạn.

3. Các tài khoản phụ không được tham gia sự kiện này.

OKX

Ngày 12 Tháng 12, 2021