OKX đã hoàn tất quá trình chuyển đổi mạng lưới token từ CGS sang CGL

Ngày đăng tải: 27 thg 2, 2023Ngày cập nhật: 8 thg 8, 2023Thời gian đọc: 2 phút
OKX đã phân bổ CGS cho tất cả người dùng đủ điều kiện theo tỷ lệ 1: 1. Người dùng có thể truy vấn số dư CGL của mình thông qua "Tài sản-Tài sản của tôi-Tài khoản Funding".
Chúng tôi vui mừng thông báo CGL hiện đã được niêm yết trên OKX. Hãy lưu ý các mốc thời gian sau nhé:
  1. Cổng nạp tiền CGL mở lúc 13:00 ngày 27/03/2023 (giờ Việt Nam)
  2. Giao dịch giao ngay cặp CGL/USDT mở lúc 19:00 ngày 27/02/2023 (giờ Việt Nam)
  3. Cổng rút tiền CGL mở lúc 17:00 ngày 28/02/2023 (giờ Việt Nam)
Mọi thắc mắc liên quan đến sự kiện niêm yết này, vui lòng liên hệ chúng tôi tại kênh Telegram OKX Chính Thức hoặc Trung Tâm Hỗ Trợ.
Cảnh báo rủi ro: Giao dịch tài sản số có rủi ro cao và có thể dẫn đến mất vốn đầu tư. Bạn cần đảm bảo rằng bạn hoàn toàn hiểu rõ các rủi ro liên quan và xem xét mức độ kinh nghiệm, mục tiêu đầu tư của bạn cũng như tìm kiếm lời khuyên tài chính độc lập nếu cần.
OKX,
Feb 27, 2023 (UTC)