MNCHRMScertified

MNCHRMS
Phạm vi#1114751-#11311378

MNCHRMS, pronounced "monochromes", is a 10101 PFP collection on Bitcoin Ordinals. Using only black (hex code #000000) and white (hex code #FFFFFF) colors, MNCHRMS is bold, timeless, simple yet striking making it the fitting, classic, and perfect visual representation for Bitcoin.
Thêm
BTC56,8578
Tổng khối lượng
BTC
0,00185
Giá sàn
--
Giá chào bán tốt nhất
3,19K
Chủ sở hữu
5,12%
Đã niêm yết
31,59%
Chủ sở hữu duy nhất
--
Phí bản quyền
10,1K
Vật phẩm
icon_chain
0
Câu hỏi thường gặp
Làm sao để mua NFT từ bộ sưu tập này?
Bạn có thể mua hàng thẳng trên Thị trường OKX, nơi hợp nhất các lệnh về NFT từ những nền tảng như OpenSea, Blur, MagicEden, v.v.
Hoạt động gần đây của bộ sưu tập này là gì?
Trong 24 giờ qua, MNCHRMS đã hoàn thành 18 giao dịch với tổng khối lượng là 0,03. Giá sàn là 0,00185 BTC và đã có thay đổi -1,6% về giá sàn trong 24 giờ qua. Hiện có 518 lệnh niêm yết.
Có bao nhiêu ví chứa NFT từ bộ sưu tập này?
MNCHRMS có tổng cộng 10.101 NFT và những NFT này được giữ trong 3.191 ví khác nhau.
Cần bao nhiêu tiền để mua hàng?
Giá sàn cho bộ sưu tập này là 0,00185 BTC và giá trung bình trong 24 giờ là 0. Do đó, bạn phải có ít nhất 0,00185 BTC trong ví để hoàn tất giao dịch mua.