Bitcoin Punkscertified

Bitcoin Punks
Phạm vi#89-#34399

Bitcoin Punks are the first byte-perfect uploads of the original Ethereum CryptoPunks onto the Bitcoin Blockchain using Ordinals.
Thêm
BTC259,2886
Tổng khối lượng
BTC
0,0168
Giá sàn
--
Giá chào bán tốt nhất
5,99K
Chủ sở hữu
1,07%
Đã niêm yết
59,91%
Chủ sở hữu duy nhất
--
Phí bản quyền
10K
Vật phẩm
icon_chain
0
Câu hỏi thường gặp
Làm sao để mua NFT từ bộ sưu tập này?
Bạn có thể mua hàng thẳng trên Thị trường OKX, nơi hợp nhất các lệnh về NFT từ những nền tảng như OpenSea, Blur, MagicEden, v.v.
Hoạt động gần đây của bộ sưu tập này là gì?
Trong 24 giờ qua, Bitcoin Punks đã hoàn thành 2 giao dịch với tổng khối lượng là 0,02. Giá sàn là 0,0168 BTC và đã có thay đổi -0,54% về giá sàn trong 24 giờ qua. Hiện có 107 lệnh niêm yết.
Có bao nhiêu ví chứa NFT từ bộ sưu tập này?
Bitcoin Punks có tổng cộng 10.000 NFT và những NFT này được giữ trong 5.991 ví khác nhau.
Cần bao nhiêu tiền để mua hàng?
Giá sàn cho bộ sưu tập này là 0,0168 BTC và giá trung bình trong 24 giờ là 0,01444. Do đó, bạn phải có ít nhất 0,0168 BTC trong ví để hoàn tất giao dịch mua.