Průvodce maržovým obchodováním

Publikováno dne 17. 7. 2023Aktualizováno dne 29. 5. 2024Doba čtení: 6 min135

Maržové obchodování je obchodní metoda, při které si obchodníci mohou půjčit aktiva od burzy, jako je OKX, a násobně zvýšit svou marži, aby posílili potenciální zisk i riziko. Token můžete buď koupit (long), nebo prodat (short) a získat tak zisk v závislosti na tom, zda cena stoupá nebo klesá. Při maržovém obchodování je důležité si uvědomit riziko, maximální finanční páka je desetinásobek počáteční jistiny, což znamená, že zisky i ztráty mohou být až desetinásobné.

Před použitím maržového obchodování se musíte ujistit, že máte aktiva na svém obchodním účtu, nebo můžete provést převod z účtu pro financování na obchodní účet.

 • Na webu: Přihlaste se na web OKX > Aktiva > Moje aktiva > Převod

 • V aplikaci: Otevřete si aplikaci OKX > Aktiva > Převod

 • Popřípadě můžete převést na stránce Maržové obchodování

  CT-web-margin trading-transfer

  Na webu: Převod na stránce Maržové obchodování

  CT-app-margin trading-transfer

  V aplikaci: Převod na stránce Maržové obchodování

Jak koupím (long) / prodám (short) token?

V maržovém obchodování se pojmem „nákup (long)“ rozumí nákup za nízkou cenu a následný prodej za vyšší cenu. Pojmem „prodej (short)“ pak prodej za vysokou cenu a následný nákup za nižší cenu. Tímto způsobem můžete získat zisk z rozdílu cen.

Na webu

 1. Přihlaste se na web OKX > Obchodovat > Maržové obchodování a obchodování s deriváty > Marže

 2. Vyberte obchodovatelný pár (např. BTC/USDT), se kterým chcete obchodovat, a ujistěte se, že jste vybrali Marže pod nabídkou Trhy

  CT-web-margin trading-entrance

  Stránka Maržové obchodování

 3. Vyberte Režim křížové/izolované marže a finanční páku, se kterými chcete obchodovat

 4. Vyberte Limit / Market / TP/SL a zadejte očekávanou cenu a částku podle svých potřeb

 5. Vyberte Koupit (long) / Prodat (Short) Token pro potvrzení objednávky

  CT-web-margin trading-buysell

  Pro potvrzení objednávky prodejte (long) / nakupte (short) token

V aplikaci

 1. Otevřete aplikaci OKX > Obchodovat a vyberte obchodovatelný pár, který chcete obchodovat

  CT-app-margin trading-entrance

  Otevřete stránku Maržové obchodování

 2. Vyberte Režim křížové/izolované marže a finanční páku, se kterými chcete obchodovat

 3. Vyberte Limit / Market / TP|SL a zadejte očekávanou cenu a částku podle svých potřeb

 4. Vyberte Koupit/Prodat Token pro potvrzení objednávky

Jak změním nastavení účtu?

Na stránce Obchodovat > Marže vyberte Nastavení. Tady můžete nastavit režim účtu, Převody izolované marže.

CT-web-margin trading-settings

Na webu: Nastavení na stránce Maržové obchodování

CT-app-margin trading-settings

V aplikaci: Otevřete nastavení výběrem tří teček v pravém horním rohu

Jak uzavřu pozice?

 1. Vyberte Otevřené pozice a vyhledejte pozici, kterou chcete uzavřít

 2. Zadejte Cenu a Částku, a tím uzavřete pozici

  CT-web-margin trading-open positions

  Na webu: Zkontrolujte své otevřené pozice

  CT-app-margin trading-open positions

  V aplikaci: Zkontrolujte své otevřené pozice

Výběrem Uzavřít vše můžete také rychle uzavřít všechny pozice nebo přidat TP|SL pro včasné take profit či stop loss.

Poznámka: Pokud dojde k výkyvům trhu, objednávky mohou zůstat nevyřízené.

Jak zkontroluji open ordes?

Výběrem Open orders můžete zkontrolovat aktuální nevyřízené objednávky a můžete je také Upravit nebo Zrušit.

CT-web-margin trading-open orders

Na webu: Zkontrolujte své open orders

CT-app-margin trading-orders

V aplikaci: Zkontrolujte své open orders

Poznámky

 • V režimu křížové a izolované marže vzniká úrok v okamžiku, kdy jsou vytvořeny závazky.

 • Závazky vzniklé v režimu křížové/izolované marže se časově rozlišují a odečítají samostatně.

 • Úroky se kumulují a zaznamenávají každou hodinu. Zaznamenání kumulovaného úroku zabere 5 minut. Veškeré závazky, které vzniknou během tohoto období, budou rovněž zaúčtovány. Například: Když si uživatel vypůjčí kryptoměnu ve 22:55, úrok se nezaznamená. Ve 23:00 se úroky vypočtou s využitím úročeného dluhu a ve 23:00 dojde k odečtení úroků. Pokud uživatel vrátí dluh ve 22:57, nebude generován žádný úrok.