Poradnik handlu z marżą

Opublikowano 17 lip 2023Zaktualizowano 29 maj 20246 min czytania135

Handel z marżą to metoda handlowa, w ramach której traderzy mogą pożyczać aktywa z giełdy, takiej jak OKX, i wykorzystywać marzę w formie zwielokrotnionej, zwiększając tym samym potencjalny zysk i ryzyko. Tokeny można kupować (long) lub sprzedawać (short), aby generować zyski w zależności od wahań (wzrostu lub spadku) ceny. Podczas korzystania z marży ważna jest świadomość ryzyka, maksymalna dźwignia wynosi 10-krotność początkowej kwoty głównej; oznacza to, że zarówno zyski, jak i straty można pomnożyć nawet 10-krotnie.

Przed skorzystaniem z marży zaleca się zapewnienie wystarczających aktywów na koncie handlowym lub dokonania przelewu z konta finansowania na handlowe.

 • W przeglądarce: zaloguj się do strony OKX i przejdź do zakładki > Aktywa > Moje aktywa > Transfer

 • W aplikacji: otwórz Aktywa > Transfer

 • Możliwe jest również dokonanie transferu na Stronie handlu z marzą

  CT-web-margin trading-transfer

  Z poziomu strony: transfer na stronie handlu z marzą

  CT-app-margin trading-transfer

  Z poziomu aplikacji: transfer na stronie handlu z marżą

Jak kupować/sprzedawać tokeny?

Opcja „Kup (long)” w handlu z marzą odnosi się do kupowania po niskiej cenie, a następnie sprzedawania po wyższej cenie; Opcja „Sprzedaj (short)” odnosi się do sprzedaży po wysokiej cenie, a następnie zakupu po niższej cenie. W ten sposób użytkownik zarabia na różnicy w cenie.

W przeglądarce

 1. Zaloguj się do strony OKX i przejdź do zakładki > Handel > Handel instrumentami pochodnymi i marżą > Marża

 2. Wybierz żądaną pozycję pary handlowej (np. BTC/USDT), do handlu i upewnij się, że wybrano opcję Marzą w zakładce Rynki

  CT-web-margin trading-entrance

  Strona handlu z marżą

 3. Wybierz tryb handlu z marżą krzyżową lub izolowaną oraz dźwignię, za pomocą których prowadzony będzie handel

 4. Wybierz pozycję Limit/Martket/TP/SL, aby wprowadzić oczekiwaną cenę i kwotę zgodnie z potrzebami

 5. Wybierz pozycję Kup (long)/Sprzedaj (short) Token , aby potwierdzić zlecenie

  CT-web-margin trading-buysell

  Kup (long)/Sprzedaj (short) Token , aby potwierdzić zlecenie

W aplikacji

 1. Otwórz aplikację OKX i przejdź do zakładki > Handel i wybierz żądaną parę handlową

  CT-app-margin trading-entrance

  Otwórz stronę handlu z marżą

 2. Wybierz tryb handlu z marżą krzyżową lub izolowaną oraz dźwignię, za pomocą których prowadzony będzie handel

 3. Wybierz pozycję Limit/Martket/TP/SL, aby wprowadzić oczekiwaną cenę i kwotę zgodnie z potrzebami

 4. Wybierz pozycję Kup (long)/Sprzedaj (short) Token , aby potwierdzić zlecenie

Jak zmienić ustawienia konta?

Wybierz zakładkę Ustawienia > Handel > Marżą, gdzie możesz ustawić swój Tryb konta, transfery z marżą izolowaną.

CT-web-margin trading-settings

Na stronie internetowej: Ustawienia na stronie handlu z marzą

CT-app-margin trading-settings

W aplikacji: otwórz okno ustawień, wybierając ikonę trzech kropek w prawym górnym rogu

Jak zamknąć pozycje?

 1. Wybierz Otwarte pozycje i znajdź żądaną pozycję przeznaczoną do zamknięcia

 2. Wprowadź wartości w polach ceny i kwoty pozycji przeznaczonych do zamknięcia

  CT-web-margin trading-open positions

  Na stronie internetowej: sprawdź otwarte pozycje

  CT-app-margin trading-open positions

  W aplikacji: sprawdź swoje otwarte pozycje

Możesz również wybrać opcję Zamknij wszystkie, aby szybko zamknąć wszystkie pozycje lub dodać pozycję TP/SL, aby zrealizować zysk lub ograniczyć straty.

Uwaga: zlecenia mogą pozostać niewypełnione, jeśli występują wahania rynkowe.

Jak sprawdzić otwarte zlecenia?

Wybierz pozycję Otwarte zlecenia, aby sprawdzić bieżące niezrealizowane zlecenia, a także zmodyfikować lub anulować poszczególne z nich.

CT-web-margin trading-open orders

Na stronie internetowej: sprawdź swoje otwarte zamówienia

CT-app-margin trading-orders

W aplikacji: sprawdź swoje otwarte zamówienia

Uwagi:

 • W trybie handlu z marżą krzyżową/izolowaną odsetki będą naliczane w przypadku wygenerowania zobowiązań.

 • Zobowiązania zaciągnięte w trybie handlu z marżą krzyżową/izolowaną będą naliczane i odejmowane oddzielnie.

 • Odsetki są naliczane i rejestrowane w odstępach godzinowych. Odnotowanie naliczonych odsetek zajmie 5 minut. Wszelkie zobowiązania zaciągnięte w tym okresie również zostaną zarejestrowane. Przykładowo: gdy użytkownik dokonuje pożyczki kryptowaluty o godzinie 22:55, odsetki nie zostaną zarejestrowane. O godzinie 23:00 odsetki zostaną naliczone od zadłużenia oprocentowanego i potrącane. Jeśli użytkownik zwróci dług o godzinie 22:57, odsetki nie zostaną naliczone.