Omnichain Adventures

Omnichain Adventures

Celebrate Omni X Mainnet launch and embrace the spirit of omnichain exploration with this limited edition of Omnichain Adventures!! Available to mint for free over 2 weeks exclusively on Optimism, this collection opens up doors to 10+ networks supported by LayerZero and Omni X to the bravest of the EVM explorers.
Thêm
OP_ETH273,1105
Tổng khối lượng
OP_ETH
0,000024
Giá sàn
OP_ETH--
Giá chào bán tốt nhất
205,27K
Chủ sở hữu
0,01%
Đã niêm yết
4,1%
Chủ sở hữu duy nhất
0%
Phí bản quyền
4,99M
Vật phẩm
icon_chain_link
0
Câu hỏi thường gặp
Làm sao để mua NFT từ bộ sưu tập này?
Bạn có thể mua hàng thẳng trên Thị trường OKX, nơi hợp nhất các lệnh về NFT từ những nền tảng như OpenSea, Blur, MagicEden, v.v.
Hoạt động gần đây của bộ sưu tập này là gì?
Trong 24 giờ qua, Omnichain Adventures đã hoàn thành 2 giao dịch với tổng khối lượng là 0. Giá sàn là 0,000024 OP_ETH và đã có thay đổi 0,00% về giá sàn trong 24 giờ qua. Hiện có 861 lệnh niêm yết.
Có bao nhiêu ví chứa NFT từ bộ sưu tập này?
Omnichain Adventures có tổng cộng 4.998.306 NFT và những NFT này được giữ trong 205.277 ví khác nhau.
Cần bao nhiêu tiền để mua hàng?
Giá sàn cho dự án này là 0,000024 OP_ETH và không có giao dịch nào trong 24 giờ qua. Do đó, bạn phải có ít nhất 0,000024 OP_ETH trong ví để hoàn tất giao dịch mua.