Chào đón Web3 với tài khoản thông minh đột phá của OKX
Tài khoản thông minh có thể tùy chỉnh
Tùy chỉnh hợp đồng thông minh cho tài khoản của bạn để sử dụng thêm nhiều tính năng hơn
Giao dịch tinh gọn
Thanh toán phí mạng cho mọi loại giao dịch bằng USDT/USDC
Trải nghiệm với một lần bấm chuột
Hoán đổi hoặc kiếm tiền mã hóa với quy trình giao dịch đơn giản hơn
Trở thành người tiên phong sử dụng tài khoản thông minh