Hình ảnh NFT

Trung tâm phần thưởng

Chơi trò chơi để giành phần thưởng $600K banner background
Chơi trò chơi để giành phần thưởng $600K banner
Polyhedra
Phần thưởng $600.000
Người tham gia 141M

Polyhedra

Đã kết thúc
Mạng Polyhedra đang xây dựng cơ sở hạ tầng cho khả năng tương tác Web3 với các giao thức bằng chứng zero-knowledge hiệu quả. Hãy hoàn thành nhiệm vụ để cùng chia sẻ phần thưởng token Polyhedra Network trị giá $600.000. Tìm hiểu thêm
Thêm
Nạp Matic
Nạp Matic để bắt đầu nhiệm vụ tương tác với DApp
star
0 Matic
Số dư Matic
Khác
🎉 Tiền thưởng
Polyhedra Bonus
Polyhedra Bonus
Mạng Polyhedra đang xây dựng cơ sở hạ tầng cho khả năng tương tác Web3 với các giao thức bằng chứng zero-knowledge hiệu quả. Mạng Polyhedra thiết kế và triển khai zkBridge, cung cấp cơ sở hạ tầng cross-chain phi tín nhiệm và hiệu quả cho khả năng tương tác Layer 1 và Layer 2.
Phần thưởng
$100.000
Người tham gia
Hình ảnh NFT 140,9M
DeFi
zkBridge quest 1
zkBridge quest 1
zkBridge là giao thức có khả năng tương tác cross-chain phi tín nhiệm, hiệu quả và an toàn đầu tiên với cơ chế bằng chứng không có thông tin
Phần thưởng
$100.000
Người tham gia
Hình ảnh NFT 101,6K
Khác
Social media quest (Compulsory)
Social media quest (Compulsory)
Mạng Polyhedra đang xây dựng cơ sở hạ tầng cho khả năng tương tác Web3 với các giao thức bằng chứng không có thông tin hiệu quả. Mạng Polyhedra thiết kế và triển khai zkBridge, cung cấp cơ sở hạ tầng cross-chain phi tín nhiệm và hiệu quả cho khả năng tương tác layer 1 và layer 2.
Phần thưởng
5 vé đúc
Người tham gia
Hình ảnh NFT 100,6K
Trò chơi
Star Legend quest 1
Star Legend quest 1
Trong tương lai xa, loài người gặp phải một nguyên tố bí ẩn sở hữu quyền năng huyền thoại có thể thao túng không – thời gian – nguyên tố này được đặt cho cái tên phù hợp là "LEGEND" (HUYỀN THOẠI). Trong suốt lịch sử, một số cá nhân, được gọi là Resonator (Người cộng hưởng) ngẫu nhiên sở hữu một chút nguyên tố LEGEND trong người. Những Resonator này có thể được triệu tập qua không gian, thời gian đến thế giới hiện tại. Hãy cùng huyền thoại của chúng tôi tại Star Legend tương tác với các Resonator đáng yêu này: https://star.legend.game
Phần thưởng
$100.000
Người tham gia
Hình ảnh NFT 61,9K
Trò chơi
Star Legend quest 3
Star Legend quest 3
Trong tương lai xa, loài người gặp phải một nguyên tố bí ẩn sở hữu quyền năng huyền thoại có thể thao túng không – thời gian – nguyên tố này được đặt cho cái tên phù hợp là "LEGEND" (HUYỀN THOẠI). Trong suốt lịch sử, một số cá nhân, được gọi là Resonator (Người cộng hưởng) ngẫu nhiên sở hữu một chút nguyên tố LEGEND trong người. Những Resonator này có thể được triệu tập qua không gian, thời gian đến thế giới hiện tại. Hãy cùng huyền thoại của chúng tôi tại Star Legend tương tác với các Resonator đáng yêu này: https://star.legend.game
Phần thưởng
$50.000
Người tham gia
Hình ảnh NFT 42,1K
DeFi
zkBridge quest 2
zkBridge quest 2
zkBridge là giao thức có khả năng tương tác cross-chain phi tín nhiệm, hiệu quả và an toàn đầu tiên với cơ chế bằng chứng không có thông tin
Phần thưởng
$100.000
Người tham gia
Hình ảnh NFT 38,5K
Trò chơi
Star Legend quest 2
Star Legend quest 2
Trong tương lai xa, loài người gặp phải một nguyên tố bí ẩn sở hữu quyền năng huyền thoại có thể thao túng không – thời gian – nguyên tố này được đặt cho cái tên phù hợp là "LEGEND" (HUYỀN THOẠI). Trong suốt lịch sử, một số cá nhân, được gọi là Resonator (Người cộng hưởng) ngẫu nhiên sở hữu một chút nguyên tố LEGEND trong người. Những Resonator này có thể được triệu tập qua không gian, thời gian đến thế giới hiện tại. Hãy cùng huyền thoại của chúng tôi tại Star Legend tương tác với các Resonator đáng yêu này: https://star.legend.game
Phần thưởng
$100.000
Người tham gia
Hình ảnh NFT 36,9K
Trò chơi
Star Legend quest 4
Star Legend quest 4
Trong tương lai xa, loài người gặp phải một nguyên tố bí ẩn sở hữu quyền năng huyền thoại có thể thao túng không – thời gian – nguyên tố này được đặt cho cái tên phù hợp là "LEGEND" (HUYỀN THOẠI). Trong suốt lịch sử, một số cá nhân, được gọi là Resonator (Người cộng hưởng) ngẫu nhiên sở hữu một chút nguyên tố LEGEND trong người. Những Resonator này có thể được triệu tập qua không gian, thời gian đến thế giới hiện tại. Hãy cùng huyền thoại của chúng tôi tại Star Legend tương tác với các Resonator đáng yêu này: https://star.legend.game
Phần thưởng
$50.000
Người tham gia
Hình ảnh NFT 13,2K