USDC.e
Aave V3

USDC.e

Aave V3
4,62%
APY
1 tuần
1 tháng
3 tháng
1 năm
Thông tin
Tỷ lệ sử dụng89,02%
Earn
USDC.e
USDC.e
TVL
$18,66M
Giao thức
Aave V3
Aave V3
Mạng
Arbitrum
Arbitrum
Hiệu suất ROI
1 ngày
0,01%
1 tuần
0,08%
1 tháng
0,38%
1 năm
4,62%
Token liên quan:
Token
USDC.e
USDC.e
Giá
$1
Vốn hóa thị trường
--
Hợp đồng
0xff97...5cc8
Đầu tư
Tất toán
$0