USDC
Extra Finance

USDC pool #2

Extra Finance
14,25%
APY
1 tuần
1 tháng
3 tháng
1 năm
Thông tin
Earn
USDC
EXTRA
USDC+EXTRA
TVL
$4,26M
Giao thức
Extra Finance
Extra Finance
Mạng
Base
Base
Hiệu suất ROI
1 ngày
0,03%
1 tuần
0,26%
1 tháng
1,12%
1 năm
14,25%
Token liên quan:
Token
USDC
USDC
Giá
$1
Vốn hóa thị trường
$32,37B
Hợp đồng
0x8335...2913
Token
EXTRA
EXTRA
Giá
$0,1
Vốn hóa thị trường
--
Hợp đồng
0x2dad...38f8
Đầu tư
Tất toán
$0