ETH
ETH
Bedrock

ETH

Bedrock
3,54%
APR
1 tuần
1 tháng
3 tháng
1 năm
Thông tin
Earn
ETH
ETH
TVL
$174,17M
Giao thức
Bedrock
Bedrock
Mạng
Ethereum
Ethereum
Hiệu suất ROI
1 ngày
0,01%
1 tuần
0,06%
1 tháng
0,29%
1 năm
3,54%
Token liên quan:
Token
ETH
ETH
Giá
$3.507,3
Vốn hóa thị trường
$429,69B
Hợp đồng
--
Câu hỏi thường gặp
Bedrock là gì và hoạt động như thế nào?

Bedrock là một giao thức tái staking an toàn. Nó dùng để tái staking nguyên bản với ETH được quản lý thông qua EigenPod. Thiết kế bằng chứng tương lai này cho phép nâng cấp hợp đồng để phù hợp với việc ủy quyền tái staking trong tương lai, mang lại sự linh hoạt trong việc triển khai các chiến lược tốt nhất cho việc ủy quyền nhà điều hành và lựa chọn AVS.

uniETH là gì?

uniETH đại diện cho ETH được stake cộng với tất cả các phần thưởng staking trong tương lai, cũng như tất cả điểm EigenLayer và Kim cương Bedrock. Theo thời gian nó không tăng số lượng mà tăng giá trị. Điều này có nghĩa là 1 uniETH ngày càng có giá trị hơn 1 ETH.

Tôi có thể mua uniETH ở đâu?

Bạn có thể stake trực tiếp ETH vào Bedrock để nhận uniETH.

Tôi có thể rút uniETH như thế nào?

Để quy đổi uniETH, bạn có thể trực tiếp ngừng stake trên Bedrock theo bội số của 32 ETH. Hoặc bạn có thể bán và giao dịch uniETH của mình trên các DEX và CEX khác nhau nếu có sẵn thanh khoản.

Giai đoạn ngưng stake uniETH là gì?

Giai đoạn ngưng stake của uniETH phụ thuộc vào mạng lưới Ethereum và hàng chờ hiện có đối với cả tất toán trình xác thực toàn bộ và một phần.

Đầu tư
$0