JUP
SOL
Orca V3

JUP-SOLPhí 1%

Orca V3
13,9%
APR
Chọn khoảng giá
Giá tối thiểu mỗi
Giá tối đa mỗi
Thông tin
Rủi ro
Earn
Thu nhập từ phí
Thu nhập từ phí
TVL
$242,02K
Giao thức
Orca V3
Orca V3
Mạng
Solana
Solana
Giá hiện tại
1 ≈ 0
Hiệu suất ROI
1 ngày
0,03%
1 tuần
0,26%
1 tháng
1,14%
1 năm
13,9%
Token liên quan:
Token
JUP
JUP
Giá
$1,16
Vốn hóa thị trường
$1,58B
Hợp đồng
JUPyiw...DvCN
Token
SOL
SOL
Giá
$166,86
Vốn hóa thị trường
$75,37B
Hợp đồng
--
Token
ORCA
ORCA
Giá
$2,49
Vốn hóa thị trường
$126,07M
Hợp đồng
orcaEK...ktZE
Đầu tư
Tất toán
$0
$0