JUP
Solend

JUP

Solend
<0,01%
APY
1 tuần
1 tháng
3 tháng
1 năm
Thông tin
Tỷ lệ sử dụng0,19%
Earn
JUP
JUP
TVL
$1,52M
Giao thức
Solend
Solend
Mạng
Solana
Solana
Hiệu suất ROI
1 ngày
0%
1 tuần
0%
1 tháng
<0,01%
1 năm
<0,01%
Token liên quan:
Token
JUP
JUP
Giá
$1,15
Vốn hóa thị trường
$1,56B
Hợp đồng
JUPyiw...DvCN
Đầu tư
Tất toán
$0