USDC
Radpie

USDC

Radpie
11,68%
APR
1 tuần
1 tháng
3 tháng
1 năm
Thông tin
Earn
USDC
esRDNT
USDC+esRDNT
TVL
$3,82M
Giao thức
Radpie
Radpie
Mạng
Arbitrum One
Arbitrum One
Hiệu suất ROI
1 ngày
0,03%
1 tuần
0,22%
1 tháng
0,96%
1 năm
11,68%
Token liên quan:
Token
USDC
USDC
Giá
$0,99
Vốn hóa thị trường
$32,37B
Hợp đồng
0xaf88...5831
Token
esRDNT
esRDNT
Giá
$0,16
Vốn hóa thị trường
--
Hợp đồng
0x1cc1...ef68
Câu hỏi thường gặp
Vì sao tôi không nhận được RDNT trong phần thưởng mặc dù tổng APR trên Radpie bao gồm RDNT?

Radpie phát hành phần thưởng RDNT dưới dạng RDNT được trao quyền và không thể chuyển nhượng. Có thể tất toán trực tiếp RDNT được trao quyền dưới dạng esRDNT thông qua OKX Web3 DeFi hoặc trao cho RDNT sau 90 – 100 ngày trên Radpie.

esRDNT là gì và hoạt động như thế nào?

esRDNT là một dạng RDNT đã ủy thác. Không giống như RDNT được trao quyền, esRDNT có thể chuyển nhượng. Bạn có thể trao esRDNT cho RDNT trên Radpie hoặc hoán đổi trực tiếp qua DEX.

Đầu tư
Tất toán
$0