USDC.e
Extra Finance

USDC.e

Extra Finance
20,21%
APY
1 tuần
1 tháng
3 tháng
1 năm
Thông tin
Earn
EXTRA
EXTRA
OP
OP
USDC.e
USDC.e
TVL
$3,13M
Giao thức
Extra Finance
Extra Finance
Mạng
Optimism
Optimism
Hiệu suất ROI
1 ngày
0,05%
1 tuần
0,38%
1 tháng
1,66%
1 năm
20,21%
Token liên quan:
Token
USDC.e
USDC.e
Giá
$0,99
Vốn hóa thị trường
--
Hợp đồng
0x7f5c...1607
Token
EXTRA
EXTRA
Giá
$0,03
Vốn hóa thị trường
$6,59M
Hợp đồng
0x2dad...38f8
Token
OP
OP
Giá
$3,85
Vốn hóa thị trường
$3,69B
Hợp đồng
0x4200...0042
Đầu tư
Tất toán
$0