WETH
Extra Finance

WETH-NEW

Extra Finance
7,99%
APY
1 tuần
1 tháng
3 tháng
1 năm
Thông tin
Earn
EXTRA
EXTRA
WETH
WETH
OP
OP
TVL
$2,76M
Giao thức
Extra Finance
Extra Finance
Mạng
Optimism
Optimism
Hiệu suất ROI
1 ngày
0,02%
1 tuần
0,15%
1 tháng
0,65%
1 năm
7,99%
Token liên quan:
Token
WETH
WETH
Giá
$2.924,9
Vốn hóa thị trường
--
Hợp đồng
0x4200...0006
Token
EXTRA
EXTRA
Giá
$0,02
Vốn hóa thị trường
$3,83M
Hợp đồng
0x2dad...38f8
Token
OP
OP
Giá
$3,59
Vốn hóa thị trường
$3,44B
Hợp đồng
0x4200...0042
Đầu tư
Tất toán
$0