USDT
MorphoAaveV2

USDT

MorphoAaveV2
9,99%
APY
1 tuần
1 tháng
3 tháng
1 năm
Thông tin
Earn
USDT
USDT
TVL
$37,09M
Giao thức
MorphoAaveV2
MorphoAaveV2
Mạng
Ethereum
Ethereum
Hiệu suất ROI
1 ngày
0,02%
1 tuần
0,19%
1 tháng
0,82%
1 năm
9,99%
Token liên quan:
Token
USDT
USDT
Giá
$1
Vốn hóa thị trường
$98,39B
Hợp đồng
0xdac1...1ec7
Đầu tư
Tất toán
$0