CORE
CORE
CORE Staking

CORE

CORE Staking
14,66%
APR
1 tuần
1 tháng
3 tháng
1 năm
Thông tin
Earn
CORE
CORE
TVL
$5,85M
Giao thức
CORE Staking
CORE Staking
Mạng
Core
Core
Hiệu suất ROI
1 ngày
0,04%
1 tuần
0,28%
1 tháng
1,2%
1 năm
14,66%
Token liên quan:
Token
CORE
CORE
Giá
$0,66
Vốn hóa thị trường
$563,94M
Hợp đồng
--
Câu hỏi thường gặp
Hoạt động đầu tư diễn ra thế nào?

Không có giới hạn về số lần đầu tư và tổng số tiền đầu tư cho hoạt động Staking CORE. Bạn có thể đầu tư nhiều lần.

Số tiền đầu tư tối thiểu là bao nhiêu?

Trong quá trình Staking CORE, số tiền đầu tư tối thiểu là 1 CORE.

Thu nhập của tôi được tính toán và phân phối như thế nào?

Thu nhập của bạn từ việc Staking CORE được tính toán và phân phối dựa trên thời gian staking. Bạn sẽ nhận được thu nhập sau 1 ngày trong thời gian staking. Thu nhập của bạn bắt đầu được tính toán vào ngày thứ hai theo lịch (UTC+8) sau khi bạn đầu tư.

Làm sao để nhận thu nhập?

Thu nhập của bạn từ việc Staking CORE sẽ được tự động phân phối cho các vị thế sau từng thời gian staking. Bạn có thể kiểm tra và nhận thu nhập trên trang vị thế.

Tôi đã nhận được thu nhập. Nhưng tại sao sau khi tôi tiếp tục đầu tư thì lại không có thu nhập?

Nếu đã có thu nhập và bạn tiếp tục đầu tư mà không nhận thì khi bạn đầu tư lại, thu nhập của bạn sẽ tự động được nhận. Bạn có thể xem sự thay đổi trong số dư ví của mình.

Quy trình tất toán hoạt động ra sao?

Tính năng tất toán một phần không được hỗ trợ trong hoạt động Staking CORE. Nếu tất toán, bạn sẽ nhận được toàn bộ tiền gốc staking cùng với thu nhập chưa nhận. Sau khi quá trình tất toán được xác nhận, bạn sẽ nhận được ngay các tài sản này.

Đầu tư
Tất toán
$0