USDC.e
Tender

USDC.e

Tender
4,01%
APY
1 tuần
1 tháng
3 tháng
1 năm
Thông tin
Tỷ lệ sử dụng63,84%
Earn
USDC.e
USDC.e
TVL
$115,07K
Giao thức
Tender
Tender
Mạng
Arbitrum
Arbitrum
Hiệu suất ROI
1 ngày
0,01%
1 tuần
0,07%
1 tháng
0,33%
1 năm
4,01%
Token liên quan:
Token
USDC.e
USDC.e
Giá
$0,99
Vốn hóa thị trường
--
Hợp đồng
0xff97...5cc8
Câu hỏi thường gặp
Tender là gì và hoạt động như thế nào?

Tender là một giao thức vay và cho vay phi tập trung, mã nguồn mở, đặt ra tiêu chuẩn cho sự đổi mới. Giao thức này nỗ lực cung cấp khả năng tự động gộp và thế chấp cho các tài sản DeFi nổi tiếng, bắt đầu từ GMX và GLP.

Tại sao tôi không thể tất toán khoản đầu tư?

Khi tỷ lệ sử dụng vượt quá 100%, bạn sẽ không thể rút tiền mã hóa. Tỷ lệ sử dụng là số tiền vay trên tổng số vốn có thể vay. Do đó, bạn sẽ có thể rút tiền khi tỷ lệ sử dụng giảm xuống dưới 100%.

Đầu tư
Tất toán
$0