ETH
ETH
Lido

ETH

Lido
--
Kết thúc sau
00
ngày
00
giờ
00
phút
3,52%
APR
1 tuần
1 tháng
3 tháng
1 năm
Thông tin
Earn
ETH
stETH
ETH+stETH
TVL
$32,41B
Giao thức
Lido
Lido
Mạng
Ethereum
Ethereum
Hiệu suất ROI
1 ngày
<0,01%
1 tuần
0,06%
1 tháng
0,27%
1 năm
3,32%
Token liên quan:
Token
ETH
ETH
Giá
$3.348,18
Vốn hóa thị trường
$403,12B
Hợp đồng
--
Token
stETH
stETH
Giá
$3.289,59
Vốn hóa thị trường
$32,74B
Hợp đồng
0xae7a...fe84
Câu hỏi thường gặp
Lido là gì và hoạt động như thế nào?

Lido là giao thức staking thanh khoản cho một số blockchain nhất định sử dụng cơ chế đồng thuận Proof-of-Stake (Bằng chứng cổ phần, PoS). Người dùng có thể nạp ETH để đổi lấy stETH theo tỷ lệ 1:1 trên mạng Ethereum. Với sự ra mắt của Chuỗi Beacon, bạn cần stake ít nhất 32 ETH để kiếm phần thưởng. Lido là một cách nhận thưởng khác vì bạn có thể lấy bất kỳ số lượng ETH nào để kiếm phần thưởng staking và hoán đổi lại thành ETH bất cứ lúc nào. Số dư stETH của bạn sẽ được cập nhật hằng ngày, bao gồm cả phần thưởng staking.

Tại sao tôi nhận được stETH?

stETH là token đại diện cho lượng ETH bạn đã stake trong Lido. Bạn có thể nắm giữ token này để kiếm phần thưởng staking. Staking bằng Lido, stETH được đúc khi nạp tiền và bị đốt khi tất toán. Tổng tài sản, bao gồm cả phần thưởng staking, sẽ được cập nhật hằng ngày cho số dư stETH của bạn.

Tại sao tôi không thấy stETH trong ví của mình sau khi staking?

Do cách cấu hình các quy tắc của Ví OKX Web3, có thể bạn sẽ không thấy stETH. Thay vào đó, hãy truy cập vào tính năng "ETH" qua "Ví Web3 ⇾ DeFi ⇾ Lido" để xem chi tiết về stETH của mình. Ngoài ra, nếu vẫn muốn xem stETH trong ví, bạn có thể cấu hình theo cách thủ công trong "Ví Web3 ⇾ Tiền mã hóa ⇾ Quản lý tiền mã hóa".

Đầu tư
Tất toán
$0