Obchodovatelé kopírování Jak nastavit parametry kopírování obchodů?

Publikováno dne 22. 12. 2022Aktualizováno dne 4. 4. 2024Doba čtení: 3 min

Kopírovat nastavení obchodování

Po kliknutí na Kopírovat na vedoucího obchodníka můžete nastavit parametry svých kopírování obchodů. Můžete přizpůsobit následující nastavení.

Částka na jednu objednávku
Pevná částka k investování do každé objednávky, kterou zkopírujete.
Max. částka na obchodníka
Maximální celková částka, kterou chcete investovat do všech obchodů pod jedním obchodníkem. Po dosažení celkové marže investované obchodníkem této částky přestanete automaticky kopírovat nové obchody od vedoucího obchodníka.
Pokud se investovaná marže vrátí pod tuto částku, automaticky začnete kopírovat její obchody znovu.
Režim marže
Váš výchozí režim marže bude stejný jako režim, který jste nastavili na stránce manuálního obchodování. Pokud změníte nastavení kopírování obchodování, budou aktualizována i vaše nastavení v nastavení manuálního obchodování s kontrakty.
Finanční páka
Výchozí finanční páka bude stejná jako ta, kterou nastavíte na stránce manuálního obchodování. Pokud změníte nastavení kopírování obchodování, budou aktualizována i vaše nastavení v nastavení manuálního obchodování s kontrakty.
Take profit a stop loss
Take profit
Maximální poměr take profit je 150 %
Pokud poměr zisku objednávky překročí vámi nastavený poměr, automaticky se uzavře.
Příklad: Pokud nastavíte poměr take profit ve výši 110 %, když jakýkoli poměr zkopírovaného zisku překročí 110 %, systém ho automaticky uzavře za tržní cenu.
Stop loss
Maximální poměr stop loss je 75 %
Pokud poměr ztráty objednávky překročí vámi nastavený poměr, automaticky se uzavře.
Příklad: Pokud nastavíte poměr stop loss ve výši 10 %, když jakýkoli poměr ztráty zkopírované objednávky překročí 10 %, systém ho automaticky uzavře za tržní cenu.
Kopírování kontraktů
Ve výchozím nastavení jsou vybrány všechny dostupné kontrakty vedoucího obchodníka. Výběr a výběr můžete provést sami.