OKX zalistuje Lido Staked Ether (STETH) do spotového obchodování

Publikováno dne 18. 7. 2023Aktualizováno dne 4. 4. 2024Doba čtení: 4 min

Společnost OKX s radostí oznamuje zalistování Lido Staked Ether (STETH) do svých trhů spotového obchodování. Rádi bychom vás upozornili na následující harmonogram:
 

  1. Vklady STETH se otevřou ve 2:00 UTC dne 18. července 2023.
  2. Spotové obchodování STETH/USDT, STETH/ETH se otevře v 10:00 UTC dne 18. července 2023.
  3. Výběry STETH se otevřou v 10:00 UTC dne 19. července 2023.

stETH je převoditelný utilitní token, který představuje podíl z celkového ETH stakovaného prostřednictvím protokolu, který se skládá z vkladů uživatelů a odměn za staking. Vzhledem k tomu, že u stETH denně probíhá rebase, komunikuje pozici podílu na denní bázi.
Název aktiva: Lido Staked Ether
Ticker: STETH
 
OKX bude podporovat rebasing odměn za držbu STETH tím, že bude každý den v době od 11:30 do 12:30 UTC náhodně pořizovat snímky účtů uživatelů. Množství tokenů, které držitelé STETH obdrží ve formě airdropu = množství STETH, které drží v momentě pořízení snímku / celkové množství STETH, které uživatelé OKX drží v momentě pořízení snímku × celkový počet tokenů v rebase tak, jak byl přijat OKX. Airdropy odměn oprávněným uživatelům rozdělí OKX následující den na jejich uživatelský účet. Tokeny budou vloženy na váš účet pro financování automaticky.
 
Čas pořízení snímku: Každý den mezi 11:30 a 12:30 UTC.
Předmět snímku: Účet pro financování, Obchodní účet a účet Grow.
 
Upozornění:

  1. Veškeré tokeny STETH, které budou v momentě pořízení snímku vybrány nebo nebudou úspěšně vloženy, nebudou započítány.
  2. Účty, které v momentě pořízení snímku drží tokeny STETH v hodnotě nižší než 1 USD, nebudou do airdropu začleněny.
  3. Pamatujte prosím, že STETH, které obdržíte na základě držby na podúčtech, budou odrazem celkových STETH, které obdržíte na mateřský účet.

Varování před rizikem: Výše uvedený přehled a informace, z nichž některé mohly být poskytnuty třetími stranami, nikoli společností OKX, slouží výhradně pro informační a vzdělávací účely. Společnost OKX nezaručuje přesnost ani úplnost žádné z informací zde zvedených a takové informace nepředstavují žádné prohlášení, záruku ani finanční, investiční či jinou formu poradenství ze strany společnosti OKX. Tyto informace nemusí být vhodné pro všechny osoby. Nemělo by na ně být spoléháno v souvislosti s obchodováním konkrétního investora a nejsou zamýšleny ani by neměly být vykládány jako nabídka, doporučení či výzva. Tyto informace také nejsou určeny pro osoby, které žijí v jurisdikcích, kde by poskytnutí takových informací představovalo porušení zákona či nařízení dané jurisdikce. Digitální aktiva jsou vysoce spekulativní a vysoce volatilní, mohou se kdykoli stát nelikvidními. Investoři také mohou přijít o celou hodnotu svého vkladu. Před obchodováním jakéhokoli digitálního aktiva byste si měli udělat vlastní průzkum a zhodnotit svou toleranci k riziku. Společnost OKX není odpovědná za žádné ztráty, které můžete utrpět při obchodování s digitálními aktivy. Pro další informace si prosím projděte podmínky poskytování službyzpřístupnění informací o rizicích a dodržování předpisů.
 
V případě jakýchkoli dotazů ohledně tohoto zařazení k obchodování nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím oficiální skupiny OKX Telegram nebo centra podpory.
 
OKX
18. července 2023