OKX uwzględnia Lido Stakeed Ether (STETH) do transakcji typu spot

Opublikowano 18 lip 2023Zaktualizowano 4 kwi 20243 min czytania

OKX ma przyjemność ogłosić przyjęcie Lido Staked Ether (STETH) na nasze rynki handlu spot. Prosimy o zapoznanie się z poniższym harmonogramem:
 

  1. Wpłaty STETH zostaną otwarte dnia 18 lipca 2023 r.o godzinie 02:00 czasu UTC.
  2. Handel STETH /USDT, STETH /ETH typu spot zostanie otwarty dnia 18 lipca o godzinie 10:00 czasu UTC.
  3. Wypłaty STETH zostaną otwarte dnia 19 lipca 2023 r.o godzinie 10:00 czasu UTC.

stETH to zbywalny token narzędziowy z elastyczną podażą (rebasing) reprezentujący udział w całkowitym ETH postawionym za pośrednictwem protokołu, składający się z depozytów użytkowników i nagród za obstawianie. Ponieważ stETH ulega elastycznej podaży na porządku dziennym, codziennie przekazuje także pozycję udziału.
Nazwa aktywów: Lido Staked Ether
Ticker: STETH
 
OKX będzie wspierać nagrody za posiadaczy tokentów STETH z elastyczną podażą, wykonując codziennie losowe migawki kont użytkowników w godzinach 11:30 - 12:30 czasu UTC. Ilość tokenów otrzymywanych przez posiadaczy STETH podczas zrzutu = ilość tokenów STETH posiadanych w momencie stworzenia migawki / łączna ilość posiadanych przez użytkowników tokenów STETH OKX w momencie stworzenia migawki * łączna liczba tokenów w elastycznej podaży otrzymanych przez OKX. OKX wyśle nagrody na kwalifikujące się konta użytkowników już następnego dnia. Tokeny zostaną automatycznie zdeponowane na koncie finansowym użytkownika.
 
Czas wykonywania migawki: Codziennie w godzinach 11:30 - 12:30 czasu UTC
Zakres migawki: Konto finansowe, konto handlowe i konto wzrostu (Grow)
 
Uwaga:

  1. W momencie utworzenia migawki nie zostaną uwzględnione wszystkie wycofywane lub niepomyślnie zdeponowane tokeny STETH.
  2. W momencie utworzenia migawki konta, na którym znajdują się tokeny STETH o wartości poniżej 1 USD, nie zostaną uwzględnione w zrzucie.
  3. Wartość STETH otrzymywanych w oparciu o zasoby utrzymywane na podkontach, będzie odzwierciedlona w całkowitej wartości STETH otrzymanej na koncie głównym.

Ostrzeżenie o ryzyku: Powyższy przegląd i informacje, z których część może być dostarczona przez strony trzecie inne niż OKX, służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. OKX nie gwarantuje dokładności ani kompletności jakichkolwiek informacji zawartych w niniejszym dokumencie; takie informacje nie stanowią ze strony OKX żadnego oświadczenia, gwarancji ani jakiejkolwiek porady finansowej, inwestycyjnej lub innej formy doradztwa. Informacje te mogą ponadto nie być odpowiednie dla wszystkich osób; nie należy na nich polegać w związku z transakcjami dotyczącymi danego inwestora; informacje nie mogą i nie powinny być interpretowane jako oferta, rekomendacja lub zaproszenie. Takie informacje nie są również przeznaczone dla osób mieszkających w jurysdykcjach, w których przekazanie takich informacji naruszyłoby przepisy ustawowe lub wykonawcze odpowiednie dla takiej lokalizacji. Aktywa cyfrowe mają naturę wysoce spekulacyjną i podlegają dużej zmienności – w każdej chwili mogą stać się niepłynne, a inwestorzy mogą stracić całą wartość swojej inwestycji. Przed rozpoczęciem handlu jakimkolwiek aktywem cyfrowym należy przeprowadzić własne badania i ocenić indywidualne możliwości i chęci podejmowania ryzyka. OKX nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które użytkownik może ponieść w wyniku handlu aktywami cyfrowymi. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy zapoznać się zapoznaj się z Terms of Service i Risk & Compliance Disclosure.
 
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących tej aktualizacji usunięcia projektów z oferty, prosimy o kontakt z nami na oficjalnej grupie OKX Telegram lub za pośrednictwem Support Center.
 
OKX
18 lipca 2023 r.