OKX upraví komponenty několika indexů

Publikováno dne 25. 5. 2023Aktualizováno dne 4. 6. 2024Doba čtení: 4 min

Aby zlepšila likviditu trhu a stabilitu indexu, upraví společnost OKX v době od 6:00 do 8:00 (UTC) dne 29. května 2023 komponenty několika indexů.
Níže jsou uvedeny podrobnosti k úpravě komponent:

Index Před Po
Burza Pár Váha Burza Pár Váha
BTC/USD Bitstamp BTC/USD 20 % Bitstamp BTC/USD 20 %
Gemini BTC/USD 20 % Kryptoměna BTC/USD 20 %
Coinbase BTC/USD 20 % Coinbase BTC/USD 20 %
Kraken BTC/USD 20 % Kraken BTC/USD 20 %
Bitfinex BTC/USD 20 % Bitfinex BTC/USD 20 %
ETH/USD OKX ETH/BTC 16,60 % OKX ETH/BTC 16,60 %
Bitstamp ETH/USD 16,60 % Bitstamp ETH/USD 16,60 %
Gemini ETH/USD 16,60 % Kraken ETH/USD 16,60 %
Coinbase ETH/USD 16,60 % Coinbase ETH/USD 16,60 %
Bitfinex ETH/BTC 16,60 % Bitfinex ETH/USD 16,60 %
Binance ETH/USDT 16,60 % Binance ETH/USDT 16,60 %

Další informace: OKX index


Výpočet indexové ceny

  1. Nejnovější cena a objem každé složky indexu se získává z vybraných burz v reálném čase.
  2. Pokud na příslušné burze probíhá údržba nebo pokud pro cenu/objem kterékoli složky nejsou v danou chvíli žádné aktuální novinky (změny oproti měně), budou data o složce dočasně brána jako neplatná a při výpočtu indexu se nepoužijí.
  3. Pokud měnový obchodovatelný pár v ukázce indexu neodpovídá měnovému obchodovatelnému páru v indexu, bude převeden na odpovídající cenu stejné měny na základě párů BTC/USDT, BTC/USD, USDC/USD, USDT/USD atp. Například pokud komponentem indexu ETH/USD bude ETH/USDT, vynásobte komponent cenou indexu USDT/USD a tím jej převedete na cenu indexu ETH/USD.
  4. Konečný výpočet závisí na počtu burz s platnými daty. Více podrobností:
    · Více než 3 burzy s platnými daty: použije se rovnoměrně vážený průměr ceny (pokud se však cena některé burzy liší o více než 3 % od mediánu ceny všech burz, bude cena z této burzy vázána v intervalu cena mediánu × 0,97 až cena mediánu × 1,03).
    · Pouze 2 burzy s platnými daty: použije se rovnoměrně vážený průměr ceny.
    · Pouze 1 burza s platnými daty: jako indexová cena se použije přímo poslední obchodovaná cena.


Úpravy komponent mohou zapříčinit kolísání referenční ceny a ovlivnit tak trhy maržového obchodování a obchodování s kontrakty příslušného instrumentu.
Uživatelům doporučujeme, aby před úpravou podnikli nezbytné kroky, například snížení počtu pozic, přidání marže, snížení finanční páky nebo dokonce uzavření pozic, aby se vyhnuli potenciálním rizikům způsobeným volatilitou trhu.


Varování před rizikem: Výše uvedený přehled a informace, z nichž některé mohly být poskytnuty třetími stranami, nikoli společností OKX, slouží výhradně pro informační a vzdělávací účely. Společnost OKX nezaručuje přesnost ani úplnost žádné z informací zde zvedených a takové informace nepředstavují žádné prohlášení, záruku ani finanční, investiční či jinou formu poradenství ze strany společnosti OKX. Tyto informace nemusí být vhodné pro všechny osoby. Nemělo by na ně být spoléháno v souvislosti s obchodováním konkrétního investora a nejsou zamýšleny ani by neměly být vykládány jako nabídka, doporučení či výzva. Tyto informace také nejsou určeny pro osoby, které žijí v jurisdikcích, kde by poskytnutí takových informací představovalo porušení zákona či nařízení dané jurisdikce. Digitální aktiva jsou vysoce spekulativní a vysoce volatilní, mohou se kdykoli stát nelikvidními. Investoři také mohou přijít o celou hodnotu svého vkladu. Před obchodováním jakéhokoli digitálního aktiva byste si měli udělat vlastní průzkum a zhodnotit svou toleranci k riziku. Společnost OKX není odpovědná za žádné ztráty, které můžete utrpět při obchodování s digitálními aktivy. Pro další informace si prosím projděte podmínky poskytování službyzpřístupnění informací o rizicích a dodržování předpisů.


V případě jakýchkoli dotazů ohledně této úpravy nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím skupiny OKX Telegram nebo centra podpory.


OKX
25. května 2023