OKX planuje dostosować komponenty kilku indeksów

Opublikowano 25 maj 2023Zaktualizowano 4 cze 20244 min czytania

Aby poprawić płynność rynku i stabilność indeksu, OKX dostosuje komponenty kilku indeksów w dniu 29 maja 2023 r. w godz. od 06:00 do 08:00 czasu UTC.
Szczegóły regulacji komponentu są następujące:

Indeks Przed Po
Wymiana Para Waga Wymiana Para Waga
BTC/USD Bitstamp BTC/USD 20% Bitstamp BTC/USD 20%
Gemini BTC/USD 20% Kryptowaluta BTC/USD 20%
Coinbase BTC/USD 20% Coinbase BTC/USD 20%
Kraken BTC/USD 20% Kraken BTC/USD 20%
Bitfinex BTC/USD 20% Bitfinex BTC/USD 20%
ETH/USD OKX ETH/BTC 16,60% OKX ETH/BTC 16,60%
Bitstamp ETH/USD 16,60% Bitstamp ETH/USD 16,60%
Gemini ETH/USD 16,60% Kraken ETH/USD 16,60%
Coinbase ETH/USD 16,60% Coinbase ETH/USD 16,60%
Bitfinex ETH/BTC 16,60% Bitfinex ETH/USD 16,60%
Binance ETH/USDT 16,60% Binance ETH/USDT 16,60%

Dowiedz się więcej: Indeks OKX


Obliczanie ceny indeksu

  1. Ostatnia cena i wolumen każdego składnika indeksu są pobierane z wybranych giełd w czasie rzeczywistym.
  2. Jeśli odpowiednia giełda jest w trakcie konserwacji lub jeśli jakiekolwiek składowe ceny lub wolumeny nie są aktualizowane przez pewien czas (różnią się w zależności od waluty), dane składowe będą tymczasowo traktowane jako nieważne i nie zostaną wzięte pod uwagę podczas obliczenia indeksu.
  3. Jeżeli para walutowa w próbce indeksowej jest niezgodna z parą indeksową, przelicza się ją na odpowiednią cenę tej samej waluty w oparciu o BTC/USDT, BTC/USD, USDC/USD, USDT/USD itp. Na przykład, jeśli składnikiem indeksu ETH/USD jest ETH/USDT, pomnóż ten składnik przez cenę indeksu USDT/USD, aby przeliczyć go na cenę indeksu ETH/USD.
  4. Ostateczne obliczenia zależą od liczby wymian z ważnymi danymi. Więcej szczegółów:
    Ponad 3 giełdy z ważnymi danymi: stosuje się jednakowo ważoną średnią cenę (jeśli jednak cena jakiejkolwiek giełdy odbiega o więcej niż 3% od mediany ceny wszystkich giełd, cena wymiany będzie ograniczona do mediany ceny * 0,97 i mediany ceny * 1,03).
    Tylko 2 giełdy z ważnymi danymi: zastosuj jednakowo ważoną średnią cenę.
    Tylko 1 giełda z ważnymi danymi: jej ostatnia cena handlowa będzie używana bezpośrednio jako cena indeksowa.


Korekta składnika może spowodować wahania ceny mark indeksu, co może wpłynąć na poziom margin instrumentu oraz rynki handlu kontraktami.
Użytkownikom zaleca się podjęcie niezbędnych środków przed korektą, takich jak zmniejszenie pozycji, dodanie depozytu zabezpieczającego, obniżenie dźwigni finansowej, a nawet zamknięcie pozycji, aby uniknąć potencjalnego ryzyka wprowadzonego przez zmienność rynku.


Ostrzeżenie o ryzyku: Powyższy przegląd i informacje, z których część może być dostarczona przez strony trzecie inne niż OKX, służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. OKX nie gwarantuje dokładności ani kompletności jakichkolwiek informacji zawartych w niniejszym dokumencie; takie informacje nie stanowią ze strony OKX żadnego oświadczenia, gwarancji ani jakiejkolwiek porady finansowej, inwestycyjnej lub innej formy doradztwa. Informacje te mogą ponadto nie być odpowiednie dla wszystkich osób; nie należy na nich polegać w związku z transakcjami dotyczącymi danego inwestora; informacje nie mogą i nie powinny być interpretowane jako oferta, rekomendacja lub zaproszenie. Takie informacje nie są również przeznaczone dla osób mieszkających w jurysdykcjach, w których przekazanie takich informacji naruszyłoby przepisy ustawowe lub wykonawcze odpowiednie dla takiej lokalizacji. Aktywa cyfrowe mają naturę wysoce spekulacyjną i podlegają dużej zmienności – w każdej chwili mogą stać się niepłynne, a inwestorzy mogą stracić całą wartość swojej inwestycji. Przed rozpoczęciem handlu jakimkolwiek aktywem cyfrowym należy przeprowadzić własne badania i ocenić indywidualne możliwości i chęci podejmowania ryzyka. OKX nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które użytkownik może ponieść w wyniku handlu aktywami cyfrowymi. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy zapoznać się zapoznaj się z Terms of Service i Risk & Compliance Disclosure.


W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących tej aktualizacji usunięcia projektów z oferty, prosimy o kontakt z nami na oficjalnej grupie OKX Telegram lub za pośrednictwem Support Center.


OKX
25 maja 2023 r