14. srpna 2023 Zpráva o selhání obchodní služby

Publikováno dne 16. 8. 2023Aktualizováno dne 4. 4. 2024Doba čtení: 3 min

1. Dopad a časová osa
V důsledku neočekávané poruchy při modernizaci infrastrukturních komponent došlo k přerušení obchodních služeb společnosti OKX __od 14. srpna 2023, 06:14:09 (UTC) do 06:36:39 (UTC). V tomto období byly obchodní funkce OKX pro některé uživatele nedostupné. Za normálních okolností nebude mít modernizace komponent infrastruktury žádný dopad na obchodní služby.

Časový průběh tohoto incidentu je podrobně popsán níže:
06:14:09 (UTC): Začaly aktualizace infrastrukturních komponent, které způsobily selhání, když se někteří uživatelé pokoušeli zadávat, měnit a rušit objednávky.
06:36:39 (UTC): Dokončení modernizace infrastrukturních prvků. V této době se obchodní systém plně vrátil do normálního provozu.

2. Co způsobilo toto selhání?
Během procesu aktualizace komponent docházelo při aktualizaci metadat k chybám, což vedlo k selhání při pokusech některých uživatelů o zadání, změnu a zrušení objednávek.

3. Jaké kroky podnikáme, abychom se tomu v budoucnu vyhnuli?

  1. Udržování konzistence mezi demo obchodováním a produkčním obchodním prostředím, aby bylo možné lépe předvídat potenciální problémy v produkčním prostředí.
  2. Provádění pečlivější testy upgradů součástí infrastruktury, simulování kroků zavádění v produkčním obchodním prostředí a příprava záložních plánů předem pro řešení neočekávaných problémů.

4. Náš závazek vůči vám
Společnost OKX se snaží svým zákazníkům poskytovat mimořádně spolehlivou, vysoce výkonnou a funkčně bohatou platformu. Za tímto účelem neustále vylepšujeme výkon, stabilitu a funkce našeho systému. Vzhledem ke složitosti a náročnosti nepřetržitého provozu vysoce výkonných systémů se mohou občas vyskytnout neočekávané problémy.
Jsme si vědomi, že včasná komunikace je pro naše zákazníky nesmírně důležitá a že transparentnost je nedílnou součástí budování důvěry. V případě jakéhokoli problému budeme naše zákazníky co nejrychleji informovat prostřednictvím naší komunity Telegram, kanálů API Status a stránky(https://www.okx.com/status) [Status].

Tým OKX
16. srpna 2023