Moje tokeny NFTObjednávky NFTOblíbenéMůj výtvorP2P objednávky
Optimistically Bored

Optimistically Bored

Optimistically Bored: A Journey Through Artistic Expression Unleash your imagination and immerse yourself in a captivating collection of 230 artworks meticulously crafted by 202 talented artists. The Optimistically Bored collection, born from the Bored Town x Optimism art contest, showcases a vibrant tapestry of creativity and innovation. Embrace the fusion of traditional techniques and cutting-edge technologies as each artwork unveils a symphony of visual narratives. Explore the depths of human emotion, the intricacies of the natural world, and the boundless expanse of the digital realm. Let the Optimistically Bored collection ignite your passion for creativity and inspire you to explore the uncharted territories of your own imagination.
Více
OP_ETH17,4237
Celkový objem
OP_ETH
0,0005
Cenové dno
OP_ETH--
Nejlepší nabídka
2,26K
Vlastníci
1,29 %
Zalistováno
22,67 %
Jedineční vlastníci
0 %
Licenční poplatek
10K
Položky
icon_chain_link
0
Nejčastější dotazy
Jak mohu nakoupit tokeny NFT z této kolekce?
Můžete provádět přímé nákupy přes tržiště OKX, které konsoliduje objednávky NFT z platforem, jako jsou OpenSea, Blur, MagicEden a další.
Jaké pohyby proběhly u této kolekce v poslední době?
V posledních 24 hodinách nedošlo u kolekce Optimistically Bored k žádným transakcím. Minimální cena je 0,0005 OP_ETH a za posledních 24 hodin se změnila o 0,00 %. Aktuálně existuje tento počet listingových objednávek: 129.
Kolik peněženek drží tokeny NFT z této kolekce?
Optimistically Bored obsahuje celkem 10 000 NFT a ty drží tento počet různých peněženek: 2 267.
Jak částka je potřeba k provedení nákupu?
Minimální cena u tohoto projektu je 0,0005 OP_ETH a za posledních 24 hodin neproběhly žádné transakce. V peněžence byste tedy měli mít alespoň 0,0005 OP_ETH, abyste mohli provést nákup.