Optimistically Bored

Optimistically Bored

Optimistically Bored: A Journey Through Artistic Expression Unleash your imagination and immerse yourself in a captivating collection of 230 artworks meticulously crafted by 202 talented artists. The Optimistically Bored collection, born from the Bored Town x Optimism art contest, showcases a vibrant tapestry of creativity and innovation. Embrace the fusion of traditional techniques and cutting-edge technologies as each artwork unveils a symphony of visual narratives. Explore the depths of human emotion, the intricacies of the natural world, and the boundless expanse of the digital realm. Let the Optimistically Bored collection ignite your passion for creativity and inspire you to explore the uncharted territories of your own imagination.
Więcej
OP_ETH17,4237
Łączny wolumen
OP_ETH
0,0005
Cena minimalna
OP_ETH--
Najlepsza oferta
2,26K
Właściciele
1,3%
Wystawiono
22,67%
Unikalni właściciele
0%
Honorarium
10K
Elementy
icon_chain_link
0
CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA
Jak mogę kupić NFT z tej kolekcji?
Możesz dokonywać bezpośrednich zakupów na OKX Marketplace, który konsoliduje zlecenia NFT z platform takich jak OpenSea, Blur, MagicEden i innych.
Jaka jest ostatnia aktywność tej kolekcji?
W ciągu ostatnich 24 godzin nie przeprowadzono żadnych transakcji dla Optimistically Bored. Cena minimalna wynosi 0,0005 OP_ETH, a w ciągu ostatnich 24 godzin nastąpiła zmiana ceny minimalnej 0,00%. Obecnie dostępne są 130 zlecenia wystawionych ofert.
W ilu portfelach znajdują się NFT z tej kolekcji?
Optimistically Bored posiada łącznie 10 000 NFT, które są przechowywane w 2267 różnych portfelach.
Jaka kwota jest wymagana do dokonania zakupu?
Cena minimalna dla tego projektu wynosi 0,0005 OP_ETH, a w ciągu ostatnich 24 godzin nie dokonano żadnych transakcji. Dlatego należy mieć w portfelu co najmniej 0,0005 OP_ETH, aby sfinalizować zakup.